Ramsdata

Deep CDR

Deep CDR

Rozbrojenie i rekonstrukcja głębokiej treści Zaawansowane zapobieganie znanym i nieznanym zagrożeniom

Kompleksowa ochrona przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, atakami typu „zero-day”, zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami (APT) i wyrafinowanym złośliwym oprogramowaniem, które wymyka się spod kontroli.

Czy złośliwe oprogramowanie może ominąć twoje zabezpieczenia i przeniknąć do systemu?

W walce ze złośliwym oprogramowaniem tradycyjne prewencyjne mechanizmy kontrolne stosowane przez przedsiębiorstwa są często bierne i uznawane za nieodpowiednie, ponieważ opierają się na wykrywaniu złych działań i złośliwego kodu.

Złośliwe oprogramowanie staje się coraz bardziej złożone i coraz skuteczniej omija tradycyjne i nowej generacji silniki i piaskownice chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Złośliwe oprogramowanie typu zero-day może z łatwością pokonać programy antywirusowe oparte na sygnaturach, które wykrywają tylko znane zagrożenia.

Przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowego rozwiązania do zapobiegania zagrożeniom, które nie opiera się na wykrywaniu.

Prezentacja technologii Deep CDR

Co to jest technologia CDR?

Content Disarm & Reconstruction (CDR), znany również jako sanityzacja danych, zakłada, że wszystkie pliki są złośliwe i czyści i odbudowuje każdy plik, zapewniając pełną użyteczność z bezpieczną zawartością.

Oczyszczając każdy plik i usuwając wszelkie potencjalne zagrożenia osadzone, CDR (rozbrajanie i rekonstrukcja zawartości) skutecznie „rozbraja” wszystkie zagrożenia oparte na plikach, w tym – znane i nieznane; złożone i świadome zagrożeń typu sandbox; oraz zagrożenia, które są wyposażone w technologie unikania złośliwego oprogramowania, takie jak całkowicie niewykrywalne złośliwe oprogramowanie, wykrywanie VMware, zaciemnianie i wiele innych.

OPSWAT Deep CDR

Technologia OPSWAT Deep CDR jest liderem na rynku oferującym doskonałe funkcje, takie jak wielopoziomowe przetwarzanie archiwów, dokładność regeneracji plików i obsługę ponad 100 typów plików.

Zapewniamy szczegółowe informacje na temat tego, co jest poddawane dezynfekcji i w jaki sposób – umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów i definiowanie konfiguracji w celu dostosowania do danego przypadku użycia.

Dostarczamy bezpieczne pliki, w których 100% zagrożeń jest eliminowanych w ciągu milisekund, więc Twój przepływ pracy nie jest przerywany.

Kluczowe czynniki różnicujące

  • Obsługuje szeroką gamę formatów plików (ponad 100), w tym formaty regionalne, takie jak JTD i HWP
  • Rekurencyjne oczyszczanie złożonych plików, takich jak zagnieżdżone archiwa, osadzone dokumenty, załączniki do wiadomości e-mail i hiperłącza
  • Oferuje elastyczne opcje konfiguracji dla każdego formatu pliku, umożliwiając administratorowi włączanie lub wyłączanie osadzonych obiektów, które powinny zostać usunięte lub oczyszczone
  • Zachowuje użyteczność i funkcjonalność plików po oczyszczeniu
  • Zapewnia szczegółowe raporty dotyczące odkażonych komponentów, dostępne przez API, ale także widoczne w konsoli zarządzania
  • Integracja z OPSWAT Multiscanning, obejmująca zaawansowane wykrywanie zagrożeń

Jak działa Deep CDR

1. Pliki są oceniane i weryfikowane, gdy wchodzą do systemu oczyszczania, aby zapewnić typ i spójność plików. Rozszerzenia plików są badane, aby pozornie złożone pliki nie wyglądały na prostsze i oznaczane jako złośliwe treści, ostrzegając organizacje, gdy są atakowane.

2. Elementy plików są rozdzielane na oddzielne komponenty, a złośliwe elementy są usuwane lub oczyszczane.

3. Pliki są odbudowywane w szybkim i bezpiecznym procesie. Rekonstruowane są metadane i wszystkie cechy plików.

4. Nowe pliki są ponownie kompilowane, zmieniane ich nazwy i dostarczane – zachowując integralność struktury plików, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z pliku bez utraty użyteczności.

Proces głębokiego CDR / oczyszczania danych

Pojedynczy dokument

Plik archiwum

Cechy i zalety

Ponad 100 obsługiwanych typów plików

Oczyść i zrekonstruuj ponad 100 popularnych typów plików, zapewniając, że każdy plik jest w pełni użyteczny z bezpieczną zawartością. Obsługiwane typy plików to PDF, Microsoft Office, HTML i wiele plików graficznych. Obsługiwane są również formaty plików specyficzne dla języka / regionu, takie jak pliki JTD i HWP.

Ponad 200 opcji konwersji plików

Konfigurowalna konwersja plików umożliwia zmianę plików na różne formaty (np. Konwersję pliku .jpg do pliku .bmp, następnie do pliku .pdf, a następnie z powrotem do .jpg). Wiele konwersji zapobiega przedostawaniu się zagrożeń opartych na dokumentach do wysoce bezpiecznych sieci.

4500+ weryfikacji typów plików

Weryfikuj ponad 4500 typów plików, aby zwalczać ataki fałszywych plików i wykrywać pozornie złożone pliki, które nie wyglądają jak prostsze.

Wydajność x30

Aby zapewnić szybką i skuteczną prewencję, Deep CDR jest średnio 30 razy szybsza niż analiza w piaskownicy i zapobiega złośliwemu oprogramowaniu (w tym zero-day), które zostało stworzone w celu uniknięcia wykrywania w piaskownicy.

Integracja z ponad 30 silnikami

Integruje się z OPSWAT Multiscanning, ostrzegając użytkowników, jeśli są atakowani. Zapewnia widoczność w różnych kanałach i punktach wprowadzania plików, w tym załączników do wiadomości e-mail, plików na przenośnych urządzeniach multimedialnych i pobieranych przez przeglądarkę – zwiększając bezpieczeństwo całej organizacji.

Konfigurowalny przepływ pracy

Dostosuj kolejność kroków Multiscanning i Deep CDR dla różnych punktów wejścia plików. W zależności od kanałów, z których pochodzą pliki, możesz najpierw wyczyścić pliki zewnętrzne, dostarczyć użytkownikom wersję oczyszczoną, a następnie przeskanować oryginalne pliki, aby uzyskać pełną widoczność matrycy ataków.