Rozbrojenie i rekonstrukcja treści (Deep CDR)

Deep CDR

Rozbrojenie i rekonstrukcja głębokiej treści
Zaawansowane zapobieganie znanym i nieznanym zagrożeniom

Kompleksowa ochrona przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, atakami typu „zero-day”, zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami (APT) i wyrafinowanym złośliwym oprogramowaniem, które wymyka się spod kontroli.

Czy złośliwe oprogramowanie może ominąć
twoje zabezpieczenia i przeniknąć do systemu?

W walce ze złośliwym oprogramowaniem tradycyjne prewencyjne mechanizmy kontrolne stosowane przez przedsiębiorstwa są często bierne i uznawane za nieodpowiednie, ponieważ opierają się na wykrywaniu złych działań i złośliwego kodu.

Złośliwe oprogramowanie staje się coraz bardziej złożone i coraz skuteczniej omija tradycyjne i nowej generacji silniki i piaskownice chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Złośliwe oprogramowanie typu zero-day może z łatwością pokonać programy antywirusowe oparte na sygnaturach, które wykrywają tylko znane zagrożenia.

Przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowego rozwiązania do zapobiegania zagrożeniom, które nie opiera się na wykrywaniu.

cdr-Sandbox-Evasion-Techniques-Pie-updated
OPSWAT_Logo

Prezentacja technologii Deep CDR

Co to jest technologia CDR?

Content Disarm & Reconstruction (CDR), znany również jako sanityzacja danych, zakłada, że wszystkie pliki są złośliwe i czyści i odbudowuje każdy plik, zapewniając pełną użyteczność z bezpieczną zawartością.

Oczyszczając każdy plik i usuwając wszelkie potencjalne zagrożenia osadzone, CDR (rozbrajanie i rekonstrukcja zawartości) skutecznie „rozbraja” wszystkie zagrożenia oparte na plikach, w tym – znane i nieznane; złożone i świadome zagrożeń typu sandbox; oraz zagrożenia, które są wyposażone w technologie unikania złośliwego oprogramowania, takie jak całkowicie niewykrywalne złośliwe oprogramowanie, wykrywanie VMware, zaciemnianie i wiele innych.

DeepCDR_Homepage

OPSWAT Deep CDR

Technologia OPSWAT Deep CDR jest liderem na rynku oferującym doskonałe funkcje, takie jak wielopoziomowe przetwarzanie archiwów, dokładność regeneracji plików i obsługę ponad 100 typów plików.

Zapewniamy szczegółowe informacje na temat tego, co jest poddawane dezynfekcji i w jaki sposób – umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów i definiowanie konfiguracji w celu dostosowania do danego przypadku użycia.

Dostarczamy bezpieczne pliki, w których 100% zagrożeń jest eliminowanych w ciągu milisekund, więc Twój przepływ pracy nie jest przerywany.

cdr-Deep-CDR-details-screenshot_2

Kluczowe czynniki różnicujące

  • Obsługuje szeroką gamę formatów plików (ponad 100), w tym formaty regionalne, takie jak JTD i HWP
  • Rekurencyjne oczyszczanie złożonych plików, takich jak zagnieżdżone archiwa, osadzone dokumenty, załączniki do wiadomości e-mail i hiperłącza
  • Oferuje elastyczne opcje konfiguracji dla każdego formatu pliku, umożliwiając administratorowi włączanie lub wyłączanie osadzonych obiektów, które powinny zostać usunięte lub oczyszczone
  • Zachowuje użyteczność i funkcjonalność plików po oczyszczeniu
  • Zapewnia szczegółowe raporty dotyczące odkażonych komponentów, dostępne przez API, ale także widoczne w konsoli zarządzania
  • Integracja z OPSWAT Multiscanning, obejmująca zaawansowane wykrywanie zagrożeń

Jak działa Deep CDR

cdr-Icon01

1. Pliki są oceniane i weryfikowane, gdy wchodzą do systemu oczyszczania, aby zapewnić typ i spójność plików. Rozszerzenia plików są badane, aby pozornie złożone pliki nie wyglądały na prostsze i oznaczane jako złośliwe treści, ostrzegając organizacje, gdy są atakowane.

cdr-Icon02

2. Elementy plików są rozdzielane na oddzielne komponenty, a złośliwe elementy są usuwane lub oczyszczane.

cdr-Icon03

3. Pliki są odbudowywane w szybkim i bezpiecznym procesie. Rekonstruowane są metadane i wszystkie cechy plików.

cdr-recomplied-file

4. Nowe pliki są ponownie kompilowane, zmieniane ich nazwy i dostarczane – zachowując integralność struktury plików, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z pliku bez utraty użyteczności.

Proces głębokiego CDR / oczyszczania danych

Pojedynczy dokument

cdr_single_file

Plik archiwum

cdr-deep-cdr-archive

Cechy i zalety

Ponad 100 obsługiwanych typów plików

Oczyść i zrekonstruuj ponad 100 popularnych typów plików, zapewniając, że każdy plik jest w pełni użyteczny z bezpieczną zawartością. Obsługiwane typy plików to PDF, Microsoft Office, HTML i wiele plików graficznych. Obsługiwane są również formaty plików specyficzne dla języka / regionu, takie jak pliki JTD i HWP.

Ponad 200 opcji konwersji plików

Konfigurowalna konwersja plików umożliwia zmianę plików na różne formaty (np. Konwersję pliku .jpg do pliku .bmp, następnie do pliku .pdf, a następnie z powrotem do .jpg). Wiele konwersji zapobiega przedostawaniu się zagrożeń opartych na dokumentach do wysoce bezpiecznych sieci.

4500+ weryfikacji typów plików

Weryfikuj ponad 4500 typów plików, aby zwalczać ataki fałszywych plików i wykrywać pozornie złożone pliki, które nie wyglądają jak prostsze.

Wydajność x30

Aby zapewnić szybką i skuteczną prewencję, Deep CDR jest średnio 30 razy szybsza niż analiza w piaskownicy i zapobiega złośliwemu oprogramowaniu (w tym zero-day), które zostało stworzone w celu uniknięcia wykrywania w piaskownicy.

Integracja z ponad 30 silnikami

Integruje się z OPSWAT Multiscanning, ostrzegając użytkowników, jeśli są atakowani. Zapewnia widoczność w różnych kanałach i punktach wprowadzania plików, w tym załączników do wiadomości e-mail, plików na przenośnych urządzeniach multimedialnych i pobieranych przez przeglądarkę – zwiększając bezpieczeństwo całej organizacji.

Konfigurowalny przepływ pracy

Dostosuj kolejność kroków Multiscanning i Deep CDR dla różnych punktów wejścia plików. W zależności od kanałów, z których pochodzą pliki, możesz najpierw wyczyścić pliki zewnętrzne, dostarczyć użytkownikom wersję oczyszczoną, a następnie przeskanować oryginalne pliki, aby uzyskać pełną widoczność matrycy ataków.