Ramsdata

FIREWALL NASTĘPNEJ GENERACJI

Fundamentalne zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie aplikacji i zagrożeń komputerowych, a także w zachowaniach użytkowników i infrastrukturze sieciowej, prowadzą do stopniowego osłabienia ochrony zapewnianej dawniej przez tradycyjne, oparte na portach zapory. Wykonując codzienne zadania, użytkownicy korzystają z rożnych aplikacji i posługują się zróżnicowanymi urządzeniami. Tymczasem rozwój centrów danych oraz technologii wirtualizacji, mobilności i chmury wiąże się z koniecznością przemyślenia na nowo, jak zapewnić jednocześnie możliwość korzystanie z aplikacji i ochronę sieci.

Tradycyjne metody polegają na przykład na próbie zablokowania całego ruchu aplikacji poprzez zastosowanie stale poszerzanej listy technologii punktowych, będących dodatkami do zapory. Takie rozwiązanie może utrudniać prowadzenie działalności biznesowej. Z drugiej strony można próbować zezwolić na dostęp wszystkim aplikacjom, co również jest nie do przyjęcia ze względu na związane z tym zagrożenia dla firmy i bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że tradycyjne, oparte na portach zapory, nawet te pozwalające na całkowitą blokadę aplikacji, nie oferują alternatywy dla żadnej z tych metod. Aby zachować równowagę między podejściem zakładającym całkowitą blokadę a podejściem umożliwiającym w pełni swobodny dostęp, trzeba stosować bezpieczne funkcje korzystania z aplikacji w oparciu o istotne dla firmy elementy, takie jak tożsamość aplikacji, dane osób korzystających z aplikacji czy rodzaj zawartości, jako kluczowe kryteria polityk bezpieczeństwa zapory.

 

najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji

Identyfikacja aplikacji, a nie portów. Klasyfikowanie ruchu sieciowego od razu po dotarciu do zapory w celu określenia tożsamości aplikacji bez względu na protokół, szyfrowanie czy taktykę unikową. Następnie wykorzystanie tej tożsamości jako podstawy wszystkich polityk bezpieczeństwa.

Powiązanie używania aplikacji z tożsamością użytkowników, a nie z adresem IP, bez względu na lokalizację lub urządzenie. Wykorzystanie danych użytkowników i grup pochodzących z usług katalogowych i innych zasobów informacji o użytkownikach w celu wdrożenia spójnych polityk korzystania z aplikacji dla wszystkich użytkowników bez względu na lokalizację czy urządzenie.

Ochrona przed wszystkimi zagrożeniami — zarówno znanymi, jak i nieznanymi. Zapobieganie znanym technikom wykorzystywania luk w zabezpieczeniach oraz działaniu oprogramowania złośliwego i szpiegującego oraz złośliwym adresom URL przy jednoczesnym analizowaniu ruchu pod kątem obecności wysoce ukierunkowanego i wcześniej nieznanego oprogramowania złośliwego, a także automatycznej ochrony przed jego działaniem.

Uproszczenie zarządzania politykami bezpieczeństwa. Bezpieczny dostęp do aplikacji i mniej działań administracyjnych dzięki łatwym w użyciu narzędziom graficznym, jednorodnym edytorze polityk, szablonom i grupom urządzeń.

Polityki zapewniające bezpieczne korzystanie z aplikacji pomagają zwiększyć bezpieczeństwo bez względu na miejsce wdrożenia. W sieci brzegowej można zmniejszyć liczbę zagrożeń dzięki zablokowaniu szeregu niechcianych aplikacji, a następnie aplikacje dopuszczone skanować w poszukiwaniu zagrożeń, zarówno tych znanych, jak i nieznanych. Jeśli chodzi o centrum danych — czy to tradycyjne czy zwirtualizowane — technologia korzystania z aplikacji oznacza, że aplikacje centrum danych mogą być używane tylko przez użytkowników autoryzowanych, co pozwala chronić zawartość centrum przed zagrożeniami i rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z dynamicznym charakterem infrastruktury wirtualnej. Odziały firmy i użytkownicy zdalni mogą być chronieni przy pomocy tego samego zestawu polityk korzystania z aplikacji wdrożonych w siedzibie głównej, co gwarantuje spójność polityk.

 

Korzystanie z aplikacji siłą napędową firmy

Bezpieczne korzystanie z aplikacji oferowane przez innowacyjne zapory firmy Palo Alto Networks pomaga zarządzać działalnością i stawiać czoła zagrożeniom bezpieczeństwa związanym z szybko rosnącą liczbą aplikacji w sieci firmowej. Udostępnianie aplikacji użytkownikom lub grupom użytkowników, zarówno lokalnym, mobilnym, jak i zdalnym, oraz ochrona ruchu sieciowego przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie rozwijać działalność.

 

Możliwość stałej klasyfikacji wszystkich aplikacji na wszystkich portach

Bezpieczne korzystanie z aplikacji oferowane przez innowacyjne zapory firmy Palo Alto Networks pomaga zarządzać działalnością i stawiać czoła zagrożeniom bezpieczeństwa związanym z szybko rosnącą liczbą aplikacji w sieci firmowej. Udostępnianie aplikacji użytkownikom lub grupom użytkowników, zarówno lokalnym, mobilnym, jak i zdalnym, oraz ochrona ruchu sieciowego przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie rozwijać działalność.

 

Uwzględnienie w politykach bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń, a nie tylko adresów IP

Tworzenie i zarządzanie politykami zabezpieczeń w oparciu o aplikację i tożsamość użytkownika, bez względu na urządzenie czy lokalizację, jest bardziej skuteczną metodą ochrony sieci niż techniki wykorzystujące wyłącznie port i adres IP. Integracja z szeroką gamą firmowych baz danych użytkowników pozwala na identyfikację tożsamości użytkowników systemów Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android i iOS, którzy uzyskują dostęp do aplikacji. Użytkownicy mobilni i pracujący zdalnie są skutecznie chronieni przy pomocy tych samych spójnych polityk, które są stosowane w sieci lokalnej lub firmowej. Połączenie widoczności i kontroli aktywności użytkownika dotyczącej aplikacji oznacza, że można bezpiecznie udostępniać aplikacje Oracle, BitTorrent czy Gmail oraz wszelkie inne aplikacje w sieci bez względu na to, kiedy i w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich
dostęp.

Ochrona przed wszystkimi zagrożeniami, zarówno znanymi, jak i nieznanymi

Aby móc chronić współczesną sieć, trzeba zająć się różnego rodzaju znanymi metodami naruszeń, złośliwym oprogramowaniem i programami szpiegującymi, a także zupełnie nieznanymi i ukierunkowanymi zagrożeniami. Początkiem tego procesu jest zmniejszenie powierzchni narażonej na ataki sieci poprzez dopuszczenie określonych aplikacji i odrzucenie wszystkich pozostałych, czy to w sposób niejawny, przy użyciu strategii „odrzuć wszystko pozostałe”, czy też w ramach polityk jawnych. Następnie do całego ruchu dopuszczonego można zastosować skoordynowaną ochronę przed zagrożeniami, polegającą na zablokowaniu znanych witryn złośliwego oprogramowania, programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach, wirusów, oprogramowania szpiegowskiego i złośliwych zapytań DNS w ramach operacji jednoprzebiegowej. Niestandardowe lub innego rodzaju nieznane złośliwe oprogramowanie jest aktywnie analizowane i identyfikowane poprzez wykonywanie nieznanych plików i bezpośrednie obserwowanie ponad 100 złośliwych zachowań w zwirtualizowanym środowisku sandbox. Po odkryciu nowego złośliwego oprogramowania następuje automatyczne wygenerowanie sygnatury zainfekowanego pliku i powiązanego z nim ruchu złośliwego oprogramowania oraz dostarczenie jej do użytkownika. Cała ta prewencyjna analiza wykorzystuje pełny kontekst aplikacji i protokołów, co gwarantuje wykrywanie nawet tych zagrożeń, które próbują ukrywać się przed mechanizmami zabezpieczeń w tunelach, danych skompresowanych czy portach niestandardowych.

Elastyczność wdrażania i zarządzania

Funkcjonalność bezpiecznego korzystania z aplikacji jest dostępna w ramach indywidualnie zaprojektowanej platformy sprzętowej lub w postaci zwirtualizowanej. W przypadku wdrażania kilku zapór Palo Alto Networks, czy to w formie sprzętowej, czy zwirtualizowanej, można zastosować narzędzie Panorama, które jest opcjonalnym rozwiązaniem do scentralizowanego zarządzania, zapewniającym widoczność wzorców ruchu oraz umożliwiającym wdrażanie polityk, generowanie raportów i dostarczanie aktualizacji zawartości z poziomu centralnej lokalizacji.

 

Bezpieczne korzystanie z aplikacji: kompleksowe podejście

korzystanie z aplikacji wymaga zastosowania kompleksowego podejścia do zabezpieczenia sieci i rozwoju firmy, którego podstawą jest gruntowna znajomość aplikacji w sieci: kim są użytkownicy, bez względu na platformę czy lokalizację, oraz jaką zwartość, jeżeli w ogóle, zawiera aplikacja. Dysponując bardziej kompletną wiedzą na temat aktywności sieci, można tworzyć bardziej skuteczne polityki zabezpieczeń, oparte na elementach aplikacji, użytkownikach i zawartości mających znaczenie dla firmy. Lokalizacja użytkowników, ich platforma i miejsce wdrażania zabezpieczeń — granica zabezpieczeń, tradycyjne lub zwirtualizowane centrum danych, oddział firmy lub użytkownik zdalny — mają minimalny lub zerowy wpływ na sposób tworzenia polityk. Teraz można bezpiecznie udostępnić dowolną aplikację i zawartość dowolnemu użytkownikowi.

korzystanie z aplikacji i zmniejszanie ryzyka

Funkcjonalność bezpiecznego korzystania z aplikacji wykorzystuje oparte na politykach kryteria decyzyjne, obejmujące aplikację/funkcję aplikacji, użytkowników i grupy oraz zawartość, aby umożliwić zachowanie równowagi między całkowitym blokowaniem wszystkich aplikacji a wysoce ryzykowanym podejściem zezwalającym na całkowicie swobodny dostęp.

Na granicy zabezpieczeń, na przykład w oddziałach firmy czy u użytkowników mobilnych i zdalnych, polityki korzystania z aplikacji skupiają się na identyfikowaniu całego ruchu, a następnie na selektywnym dopuszczaniu ruchu w oparciu o tożsamość użytkowników i skanowaniu ruchu sieciowego w poszukiwaniu zagrożeń. Przykładowe polityki zabezpieczeń:

 

W centrach danych — zarówno tradycyjnych, zwirtualizowanych, jak i mieszanych — funkcje korzystania z aplikacji polegają przede wszystkim na zatwierdzaniu aplikacji, szukaniu szkodliwych aplikacji i ochronie danych.

 

ochrona udostępnionych aplikacji

Bezpieczne korzystanie z aplikacji polega na zezwalaniu na dostęp do określonych aplikacji, następnie stosowaniu konkretnych polityk w celu zablokowania znanych nadużyć, złośliwego oprogramowania i programów szpiegowskich (znanych i nieznanych) oraz kontrolowaniu przesyłania plików lub danych i aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Popularne taktyki omijania zabezpieczeń, takie jak „port hopping” czy tunelowanie, zwalczane są za pomocą polityk prewencyjnych wykorzystujących kontekst aplikacji i protokołów wygenerowany przez dekodery w funkcji App-ID. Z kolei rozwiązania UTM wykorzystują oparte na silosach metody zapobiegania zagrożeniom, które stosowane są do każdej funkcji, zapory, IPS, antywirusa, filtrowania URL, całego ruchu sieciowego bez uwzględnienia kontekstu, co czyni je bardziej podatnymi na techniki unikowe.

 

ciągłe zarządzanie i analiza

Doświadczenie dotyczące optymalnych rozwiązań bezpieczeństwa wskazuje, że administratorzy powinny zachować równowagę między proaktywnym zarządzaniem zaporą, czy to w zakresie pojedynczego urządzenia czy setek urządzeń, a reagowaniem poprzez badanie, analizowanie i zgłaszanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa.

indywidualnie zaprojektowana platforma sprzętowa lub platforma zwirtualizowana

Firma Palo Alto Networks oferuje pełną gamę indywidualnie zaprojektowanych platform sprzętowych, począwszy od modelu PA-200 – przeznaczonego dla zdalnych biur korporacyjnych, do modelu PA-5060 – zaprojektowanego dla wysokiej klasy centrów danych. Architektura platform została oparta na jednoprzebiegowym oprogramowaniu i wykorzystuje przetwarzanie specyficzne dla funkcji w zakresie połączeń sieciowych, zabezpieczeń, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania, odznaczając się przy tym stabilnym i wydajnym działaniem. Ta sama funkcjonalność zapory, w jaką wyposażone są platformy sprzętowe, jest dostępna w zaporze wirtualnej serii VM, która zabezpiecza zwirtualizowane i oparte na chmurze środowiska obliczeniowe z zastosowaniem tych samych polityk do komputerów sieci brzegowej, jak i zapór w biurach zdalnych.