Producenci

Rams Data dostarczając swoją wartość biznesową pomaga klientom na trzy sposoby:

Infrastruktura sieciowa

Przełączniki sieciowe i routery
Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
Next Generation Firewall

Telekomunikacja

Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

transformacji gospodarczej, przyspieszenia innowacji i efektywności operacyjnej

Oprogramowanie

Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

Ochrona aplikacji web’owych
Ochrona baz danych
Ochrona plików
Antywirus / Antyspam
Zapobieganie wyciekom danych