Ocena podatności oparta na plikach

Ocena podatności

Wykryj luki w zabezpieczeniach aplikacji
przed ich zainstalowaniem

Nasza technologia oceny luk w zabezpieczeniach opartych na plikach wykrywa luki w zabezpieczeniach aplikacji i plików, zanim zostaną one zainstalowane. Korzystamy z naszej opatentowanej technologii (U.S. 9749349 B1), aby skorelować luki w zabezpieczeniach składników oprogramowania, instalatorów produktów, pakietów oprogramowania układowego i wielu innych typów plików binarnych, które są gromadzone od ogromnej społeczności użytkowników i klientów korporacyjnych.

Wzrost luk w zabezpieczeniach oprogramowania

Wraz ze wzrostem złożoności oprogramowania rośnie liczba luk w zabezpieczeniach aplikacji. Każdego roku ustanawiany jest nowy rekord liczby znanych luk w zabezpieczeniach, w tym nie tylko luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego i aplikacji, ale także komponentów binarnych, oprogramowania układowego Internetu rzeczy (IoT) i innych luk opartych na plikach.

Rośnie liczba luk w zabezpieczeniach oprogramowania. Od 2002 roku całkowita liczba luk w oprogramowaniu rośnie średnio o 12 procent rocznie.

0

całkowita liczba zgłoszonych podatności do 2019 r

0 %

średni wzrost podatności z roku na rok od 2002 r

0 %

luki są oparte na plikach

Szybki wzrost luk w zabezpieczeniach opartych na plikach

Luki oparte na plikach to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii typów luk w ostatnich latach.

Prezentacja technologii - ocena luk w zabezpieczeniach opartych na aplikacjach i plikach

Wykrywanie podatnych instalatorów

Miliony użytkowników są narażone na ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach. Wykrywanie i zapobieganie przedostawaniu się programów instalacyjnych do sieci i wykorzystywaniu ich do rozprzestrzeniania luk jest jedną z najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ponad miliard punktów danych

Luki związane z określonymi komponentami binarnymi są trudne do wykrycia za pomocą tradycyjnej technologii wykrywania luk. Nasza innowacyjna technologia zgromadziła i przeanalizowała ponad miliard (i stale rośnie) wrażliwych punktów danych oprogramowania z urządzeń znajdujących się w środowisku naturalnym i wykorzystuje te dane jako podstawę do oceny luk w zabezpieczeniach na podstawie komponentów oprogramowania.

Luki w oprogramowaniu i oprogramowaniu sprzętowym IoT

Luki w zabezpieczeniach oprogramowania IoT i oprogramowania układowego zyskują na znaczeniu. Urządzenia IoT są zwykle zaprojektowane do określonych funkcji i nie mają środków ostrożności. Zapobieganie wdrażaniu podatnego oprogramowania układowego na urządzeniach IoT jest krytycznym środkiem bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę szybki rozwój urządzeń IoT. Nasza technologia wykrywania luk w zabezpieczeniach jest w stanie wykryć luki w oprogramowaniu przed instalacją i wdrożeniem.

Oceń podatności, zanim zostaną wdrożone

Większość rozwiązań do skanowania luk w zabezpieczeniach identyfikuje luki po zainstalowaniu aplikacji, co tworzy okno wykrywania, które można wykorzystać. Opatentowana przez OPSWAT technologia Computer Security File-Based Vulnerability Assessment (U.S. 9749349 B1) ocenia i identyfikuje luki w zabezpieczeniach za pomocą plików binarnych, które są powiązane z wrażliwymi komponentami lub określonymi wersjami aplikacji. Daje administratorom IT możliwość:

  • Przed instalacją sprawdź określone typy oprogramowania pod kątem znanych luk w zabezpieczeniach
  • Skanuj systemy w poszukiwaniu znanych luk w zabezpieczeniach, gdy urządzenia są w stanie spoczynku
  • Szybko sprawdzaj uruchomione aplikacje i załadowane do nich biblioteki pod kątem luk w zabezpieczeniach