Technologie

Fundamentalne zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie aplikacji i zagrożeń komputerowych, a także w zachowaniach użytkowników i infrastrukturze sieciowej, prowadzą do stopniowego osłabienia ochrony zapewnianej dawniej przez tradycyjne, oparte na portach zapory. Wykonując codzienne zadania, użytkownicy korzystają z rożnych aplikacji i posługują się zróżnicowanymi urządzeniami. Tymczasem rozwój centrów danych oraz technologii wirtualizacji, mobilności i chmury wiąże się z koniecznością przemyślenia na nowo, jak zapewnić jednocześnie możliwość korzystanie z aplikacji i ochronę sieci.

AddNet zabezpiecza dostęp do sieci przez zintegrowaną obsługę uwierzytelniania i autoryzacji 802.1x w oparciu o MAC adres. AddNet może umożliwić komunikację sieciową do uwierzytelnionego urządzenia i przypisać urządzenie do odpowiednich sieci VLAN w zależności od wdrożonych polityk na podstawie MAC adresu. Funkcjonalność NAC w rozwiązaniu Novicom jest niezależna od producentów i umożliwia wdrożenie bezpiecznego dostępu do sieci niezależnie od pochodzenia przełączników. Jednak aby w pełni wykorzystać AddNet NAC, konieczne jest, żeby infrastruktura sieciowa obsługiwała standard uwierzytelniania 802.1x / MAC. Wymóg ten jest obecnie spełniony przez większość przełączników wszystkich głównych dostawców.

Przewagą AddNet NAC jest prosta implementacja w dużych i rozproszonych sieciach. Możliwe jest również wdrożenie NAC w zdalnych lokalizacjach umożliwiając bezpieczny dostęp nawet w przypadku braku dostępu do lokalizacji centralnej. Osiągnięte zostało to dzięki zintegrowaniu serwera Radiusa na zdalnych AddNet workserverach.

Sieci krytyczne stanowią szczególne wyzwanie dla osób zajmujących się bezpieczeństwem, ponieważ są izolowane i pozbawione dostępu do Internetu, zatem są podatne na ataki z nośników przenośnych i podobnych technologii przesyłania plików. OPSWAT oferuje bezpieczny, kompleksowy proces przesyłania plików do i z izolowanych sieci. Rozwiązanie jest szeroko stosowane w przemyśle wytwórczym, energetycznym, rządowym, bankowym, farmaceutycznym i rozrywkowym.

Rozwiązania Certes CryptoFlow to pierwsze produkty w branży łączące elastyczność i siłę zwirtualizowanych sieci z najbezpieczniejszą technologią kryptograficzną. Z rozwiązaniami Certes CryptoFlow, przedsiębiorstwa i usługodawcy mogą tworzyć bez tunelowe, wielopunktowe i wielowarstwowe sieci VPN nowej generacji, które chronią ruch dla każdej aplikacji w dowolnej sieci (Next Generation VPN). CryptoFlow-VPN’y chronią dane w ruchu w sieci LAN, WAN, Internecie, środowiskach wirtualnych i środowiskach typu „cloud”. Certes CryptoFlow-VPN można skonfigurować w kilka sekund, dzięki niezwykle prostemu interfejsowi „point-and-click” do tworzenia polityk bezpieczeństwa.

Najniebezpieczniejsze zagrożenia dla infrastruktury IT związane są z atakami skierowanymi na podatności aplikacji. Konwencjonalne zabezpieczenia, jak zapory sieciowe czy systemy detekcji intruzów mają duże problemy z wykryciem tego typu ingerencji.
Application Security Manager (ASM) dostarcza pełną ochronę dla aplikacji Web oraz serwisów wykorzystujących język XML. Wykorzystanie firewall-a aplikacyjnego daje klientom duże korzyści, m.in.: ochronę przed atakami aplikacyjnymi, zgodność z regulacjami (m.in. PCI DSS) oraz pomyślne przejście audytów bezpieczeństwa bez ingerencji w kod aplikacji.

SaltDNA to system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i funkcjonalności:

  1. Odpowiedzialność i zgodność. Pełna i scentralizowana kontrola nad komunikacją, dająca możliwość analizy odpowiedzialności za działania pracowników oraz osiągnięcia zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa.
  2. Bezpieczna współpraca. Połączenia konferencyjne i funkcja wysyłania wiadomości grupowych umożliwia pracę zespołową nad sprawami wrażliwymi w sposób całkowicie bezpieczny i poufny.
  3. Bezpieczne przesyłanie dźwięku i plików. Natychmiastowy dostęp oraz wysyłanie poufnej dokumentacji i informacji w ruchu/obiegu w czasie rzeczywistym.
  4. Raporty i analizy. Możliwość monitorowania danych indywidualnych i jakości wykorzystania komunikacji
  5. Połączenia konferencyjne. Funkcja konferencji dla 15 jednoczesnych uczestników w dowolnym momencie. Wszystkie połączenia VoIP są szyfrowane i bezpieczne w dowolnym regionie. Najwyższy poziom jakości głosu.
  6. Scentralizowane zarządzanie. Zdolność do natychmiastowego świadczenia i wyłączenia usługi, z dowolnego miejsca na świecie.
  7. Zamknięte grupy kontaktów. Autoryzowane kontakty są częścią zamkniętej grupy w aplikacji SaltDNA i nie są powiązane z osobistymi kontaktami urządzenia.
  8. Zaszyfrowany głos i tekst. Cała komunikacja na urządzeniach mobilnych i komputerach jest bezpieczna i poufna (prywatna).
  9. Opcje wdrażania. System jest dostępny jako usługa hostowana lub jako instalacja w lokalnej infrastrukturze sieciowej.
  10. Nadawanie /rozsyłanie/ propagacja wiadomości. Wysyłanie alertów na żywo do dużych grup użytkowników w organizacji. Funkcja umożliwia organizacjom wysyłanie wiadomości, udostępniania zdjęć, dokumentów, wiadomości ostrzegawczych jak również przypisywania poziomu ważności do alertu.

Potrzeba szybszej reakcji i lepszej komunikacji jest bardzo ważna w wielu przedsiębiorstwach i organizacjach. Każdy pracownik powinien być osiągalny w dowolnym czasie i miejscu pracy oraz sam powinien mieć możliwość szybkiego kontaktu z innymi bez opóźnień. Natychmiastowe powiadomienie kluczowego personelu celem wywołania szybszej reakcji jest podstawą komunikacji bezprzewodowej DECT/IP DECT. Zostało ono zaprojektowane dla wymagającego środowiska pracy i może być dostosowane tak, aby zapewnić optymalną mobilność i efektywność procesów pracy. Dzięki temu firmy zyskują podwyższoną wydajność, produktywność i bezpieczeństwo.

Poza podniesieniem poziomu satysfakcji załogi, można zauważyć pozytywną reakcję klientów, gdy po raz pierwszy szybko otrzymają to, czego chcą. Krótko i zwięźle – bezprzewodowe systemy DECT/IP DECT dostarczają odpowiednie wiadomości do odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.

Rams Data dostarczając swoją wartość biznesową pomaga klientom na trzy sposoby:

Infrastruktura sieciowa

Przełączniki sieciowe i routery
Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
Next Generation Firewall

Telekomunikacja

Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

transformacji gospodarczej, przyspieszenia innowacji i efektywności operacyjnej

Oprogramowanie

Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

Ochrona aplikacji web’owych
Ochrona baz danych
Ochrona plików
Antywirus / Antyspam
Zapobieganie wyciekom danych