Technologie

paloalto

Fundamentalne zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie aplikacji i zagrożeń komputerowych, a także w zachowaniach użytkowników i infrastrukturze sieciowej, prowadzą do stopniowego osłabienia ochrony zapewnianej dawniej przez tradycyjne, oparte na portach zapory. Wykonując codzienne zadania, użytkownicy korzystają z rożnych aplikacji i posługują się zróżnicowanymi urządzeniami. Tymczasem rozwój centrów danych oraz technologii wirtualizacji, mobilności i chmury wiąże się z koniecznością przemyślenia na nowo, jak zapewnić jednocześnie możliwość korzystanie z aplikacji i ochronę sieci.

producenci_novicom

AddNet zabezpiecza dostęp do sieci przez zintegrowaną obsługę uwierzytelniania i autoryzacji 802.1x w oparciu o MAC adres. AddNet może umożliwić komunikację sieciową do uwierzytelnionego urządzenia i przypisać urządzenie do odpowiednich sieci VLAN w zależności od wdrożonych polityk na podstawie MAC adresu. Funkcjonalność NAC w rozwiązaniu Novicom jest niezależna od producentów i umożliwia wdrożenie bezpiecznego dostępu do sieci niezależnie od pochodzenia przełączników. Jednak aby w pełni wykorzystać AddNet NAC, konieczne jest, żeby infrastruktura sieciowa obsługiwała standard uwierzytelniania 802.1x / MAC. Wymóg ten jest obecnie spełniony przez większość przełączników wszystkich głównych dostawców.

Przewagą AddNet NAC jest prosta implementacja w dużych i rozproszonych sieciach. Możliwe jest również wdrożenie NAC w zdalnych lokalizacjach umożliwiając bezpieczny dostęp nawet w przypadku braku dostępu do lokalizacji centralnej. Osiągnięte zostało to dzięki zintegrowaniu serwera Radiusa na zdalnych AddNet workserverach.

producenci_opswat

Sieci krytyczne stanowią szczególne wyzwanie dla osób zajmujących się bezpieczeństwem, ponieważ są izolowane i pozbawione dostępu do Internetu, zatem są podatne na ataki z nośników przenośnych i podobnych technologii przesyłania plików. OPSWAT oferuje bezpieczny, kompleksowy proces przesyłania plików do i z izolowanych sieci. Rozwiązanie jest szeroko stosowane w przemyśle wytwórczym, energetycznym, rządowym, bankowym, farmaceutycznym i rozrywkowym.

certes-networks-logo

Rozwiązania Certes CryptoFlow to pierwsze produkty w branży łączące elastyczność i siłę zwirtualizowanych sieci z najbezpieczniejszą technologią kryptograficzną. Z rozwiązaniami Certes CryptoFlow, przedsiębiorstwa i usługodawcy mogą tworzyć bez tunelowe, wielopunktowe i wielowarstwowe sieci VPN nowej generacji, które chronią ruch dla każdej aplikacji w dowolnej sieci (Next Generation VPN). CryptoFlow-VPN’y chronią dane w ruchu w sieci LAN, WAN, Internecie, środowiskach wirtualnych i środowiskach typu „cloud”. Certes CryptoFlow-VPN można skonfigurować w kilka sekund, dzięki niezwykle prostemu interfejsowi „point-and-click” do tworzenia polityk bezpieczeństwa.

producenci_f5

Najniebezpieczniejsze zagrożenia dla infrastruktury IT związane są z atakami skierowanymi na podatności aplikacji. Konwencjonalne zabezpieczenia, jak zapory sieciowe czy systemy detekcji intruzów mają duże problemy z wykryciem tego typu ingerencji.
Application Security Manager (ASM) dostarcza pełną ochronę dla aplikacji Web oraz serwisów wykorzystujących język XML. Wykorzystanie firewall-a aplikacyjnego daje klientom duże korzyści, m.in.: ochronę przed atakami aplikacyjnymi, zgodność z regulacjami (m.in. PCI DSS) oraz pomyślne przejście audytów bezpieczeństwa bez ingerencji w kod aplikacji.