Ramsdata

logo.png

MetaDefender Managed File Transfer

MetaDefender Managed File Transfer

Przesyłanie plików do i z dowolnego środowiska naraża systemy na naruszenia i infekcje. Do przeprowadzania tych transferów często używa się nośników przenośnych, z pominięciem protokołów bezpieczeństwa.

MetaDefender Managed File Transfer to bezpieczne rozwiązanie do przechowywania i pobierania plików, które chroni krytyczne dane i zapobiega zagrożeniom. Ogranicza dostęp w organizacji i zapewnia ważne informacje dotyczące śledzenia i audytu.

W momencie, gdy pliki trafiają do MetaDefender Vault, są skanowane pod kątem złośliwego oprogramowania i luk. Pliki są oceniane w sposób ciągły w miarę aktualizowania definicji wirusów. Podejrzane pliki można wyczyścić. Można tworzyć reguły, aby blokować dostęp do plików przez wstępnie ustawiony okres przechowywania – aby zapobiec ukrytym epidemiom i atakom typu zero-day. Funkcje stanowisk i sekwencje zatwierdzania potwierdzają, kto musi autoryzować pliki przychodzące i wychodzące oraz kto ma do nich dostęp.

Prezentacja MetaDefender Managed File Transfer – Podstawowe cechy i zalety

Zapobieganie epidemiom

Zapobiegaj atakom typu zero-day i zapewnij swojej organizacji możliwość obsługi fałszywych wyników negatywnych za pomocą różnych opcji. Zablokuj każdy nowy plik w kwarantannie określonej w czasie, stale skanuj ponownie za pomocą wielu silników ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, wdrażaj reguły dostępu oparte na rolach, aby zmniejszyć narażenie. Uzyskaj przegląd działań związanych z przetwarzaniem i wykrywaniem w czasie.

Kontrola dostępu

Egzekwuj procesy przepływu pracy, które wymagają uwierzytelniania oraz ogranicz dostęp i udostępnianie plików według roli zadania i typu pliku. Kontroluj listę nadzorców upoważnionych do wykonywania określonych czynności, takich jak blokowanie dostępu do dowolnego pliku, który nie został wstępnie zatwierdzony. Egzekwuj wieloetapowy proces zatwierdzania bardzo wrażliwych danych.

Zarządzanie użytkownikami

Jeden ujednolicony widok upraszcza klasyfikację użytkowników i zarządzanie nimi. Rozróżnienie między usługą Active Directory, gośćmi i użytkownikami lokalnymi zapewnia elastyczność udostępniania plików z zewnątrz, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo, umożliwiając czasowe wygaśnięcie plików od Gości. Łatwo filtruj i synchronizuj użytkowników z Active Directory. Uzyskaj wgląd i zarządzaj problemami związanymi z licencjami.

Powiadomienia

Różnorodne opcje, umożliwiające konfigurowanie i otrzymywanie powiadomień e-mail dla różnych działań, zapewniają pełny wgląd w przepływ pracy w celu natychmiastowej reakcji na potencjalnie szkodliwe działania.

Rozwiązanie wielofunkcyjne

MetaDefender Managed File Transfer integruje się z MetaDefender Kiosk w celu obsługi przenośnych multimediów. Integracja z MetaDefender Email Gateway Security umożliwia zastąpienie wszystkich załączników łączami do wyczyszczonych plików przechowywanych w Vault. Bezpośrednia integracja z Microsoft Active Directory (z jedną lub więcej domenami) przyspiesza adopcję użytkowników. Integracja przez Rest API pozwala na przetwarzanie dużych ilości danych. Integracja repozytorium z repozytorium pozwala na bezpieczne przesyłanie plików w wielu bezpiecznych środowiskach.

Ścieżka audytu

Prowadź rejestr wszystkich działań użytkowników (dodawanie i usuwanie użytkowników, przesyłanie plików, usuwanie, udostępnianie, blokowanie i czyszczenie), aby spełnić wymagania korporacyjnej zgodności. Ponadto przechowuj historię wszystkich przetwarzanych plików dla swoich rekordów.

Wiele opcji przechowywania

Elastyczność przechowywania w wielu lokalizacjach dla maksymalnej produktywności – lokalnie, w dowolnym miejscu w sieci, w pamięci masowej S3 lub dowolnej kompatybilnej z S3. Oryginalne pliki należy przechowywać w innym miejscu niż pliki oczyszczone. Ogranicz dostęp do oryginałów, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Utwórz listę zaufanych sieci

Ogranicz dostęp do zaufanych sieci dla dodatkowego bezpieczeństwa. Zastosuj ograniczenia przesyłania lub pobierania dla użytkowników, którzy logują się przy użyciu innych adresów IP, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.