Ramsdata

logo.png

NetWall USG

Jednokierunkowa brama bezpieczeństwa dla IT i OT

NetWall USG zapewnia dostęp do danych OT w czasie rzeczywistym i umożliwia bezpieczny transfer danych do środowiska OT bez narażania bezpieczeństwa i integralności Twoich krytycznych systemów produkcyjnych.

NetWall USG dostarcza

  • Bezstratna, jednokierunkowa komunikacja danych
  • Izoluje zasoby OT/ICS przed cyberatakami
  • Zapobiega złośliwej komunikacji C&C z sieci OT
  • Segreguje chroni sieci, urządzenia, CADA, DCS, HMI i PLC
  • Bezproblemowa integracja z OPSWAT MetaDefender Kiosk i Vault
  • Bezpieczny transfer aktualizacji oprogramowania i innych plików do chronionej domeny

NetWall USG – Gwarantowane dostarczenie danych

Bez utraty danych

Mechanizm gwarantujący dostarczenie danych zapewnia niezawodne działanie i oszczędza cenną przepustowość.

Brak przekroczeń

Mechanizm zapobiegający przeciążeniu eliminuje przepełnienie danych, retransmisje i problemy z synchronizacją.

Bez ścieżki powrotnej

Niesieciowe połączenie szeregowe między parą serwerów NetWall USG wymusza jednokierunkowy przepływ danych.

Skalowalne cyberbezpieczeństwo przemysłowe

OPSWAT NetWall USG składa się z dwóch urządzeń serwerowych 1U z z niesieciowym połączeniem szeregowym pomiędzy nimi

Łatwe wdrożenie

Wstępnie skonfigurowana platforma wdraża się szybko i bezproblemowo.

Wysoka skalowalność

Wybierz przepustowość 50Mbit, 100Mbit, 1Gbit lub 10Gbit – całe oprogramowanie można wybrać, aby spełnić obecne i przyszłe wymagania.

Prosta obsługa

Gotowy do użycia w ciągu kilku minut po jednorazowej konfiguracji. Nie jest wymagany audyt ani konfiguracja firewalla.

Pełne wsparcie dla protokołów przemysłowych

Obejmuje OPC DA, A&E i UA, a także Modbus/TCP, przesyłanie plików i gniazda TCP/UDP.

Przejrzystość dla użytkowników

Szybka i wierna replikacja danych oznacza, że nie ma potrzeby zmiany procedur pracy użytkowników korporacyjnych.

Zapewnia zgodność z przepisami

Zapewnia zgodność z przemysłowymi normami bezpieczeństwa cybernetycznego:
NERC CIP, NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53, IEC 62443
NRC 5.71, CFATS, ISO 27001, 27032, 27103, ANSSI, IIC SF i inne.

Ochrona przed przemysłowymi technikami ataku przedstawionymi przez MITRE ATT&CK dla ICS.

Bezpieczny transfer plików z IT do zasobów OT

NetWall vs. Firewall, reguły routera i VLAN-y

Prawdziwe zachowanie jednokierunkowe, bez możliwości routowalnych połączeń do strefy chronionej.

Funkcja OPSWAT NetWall Inne rozwiązania sieciowe
Konfiguracja routingu
Przerwanie protokołu, całkowite usunięcie z połączenia TCP/IP
Spełnia wymagania funkcjonalne diod danych
Gwarantowane dostarczanie z niepodlegającym odrzuceniu ruchem danych
Brak skomplikowanego budowania reguł
Gwarantowane zapobieganie propagacji złośliwego oprogramowania
Brak ARP, BGP, TCP/IP handshake

NetWall vs. sprzętowe diody danych

Niezawodne przesyłanie danych i replikacja bez kompromisów.

Funkcja OPSWAT NetWall Diody danych
Bramka jednokierunkowa
Całkowite przerwanie protokołu
Obsługa wszystkich protokołów przemysłowych bez konieczności stosowania HW i SW producenta
Gwarantowane dostarczanie danych
Efektywna synchronizacja i replikacja danych
Poprawa przepustowości (zmniejszenie liczby powtórzeń transmisji)
Ten sam sprzęt dla przepustowości od 50 Mbit/s do 10 Gbit/s
Sprzętowy klucz sprzętowy dla dostępu administratora
Szybkie i łatwe wdrożenie
Opłacalność dzięki konkurencyjnym opcjom subskrypcji
Content
Content