Ramsdata

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Dlaczego Rams Data? Zalety, które Cię przekonają!

W Rams Data Sp z o.o. doskonale rozumiemy, iż sprawna obsługa klienta to proces biznesowy nie ograniczający się tylko do doboru odpowiedniego systemu informatycznego, ale także niezawodność dostawcy odgrywa tutaj bardzo ważna rolę. Solidność naszej firmy oparta jest na kilku filarach: szeroki zakres usług, nowoczesna technologia (rozwiązania w chmurze), niezawodne wsparcie techniczne, maksymalne zabezpieczenie danych, etc…. Kombinacja tych czynników tworzy perfekcyjne, szyte na miarę rozwiązanie dla każdego według potrzeby. Nasi specjaliści, których cechuje wysokiej jakości profesjonalizm, doskonale rozumieją wymagania towarzyszące obsłudze poszczególnych branż i grup produktowych. Indywidualnie dostosowane procesy i narzędzia systemowe, czy też konsultacje dotyczące aspektów prawnych, to tylko niektóre elementy usług, jakie oferujemy naszym klientom z obsługiwanych przez nas branż. Obsługujemy klientów reprezentujących poszczególne sektory gospodarki: Wraz z dostawą systemów i produktów zapewniamy usługi wdrożeniowe, doradcze i wsparcie techniczne. Świadczymy pierwszą i drugą linię wsparcia dla rozwiązań bardziej zaawansowanych i kluczowych w kontekście pełnienia swojej roli w infrastrukturze klienta. Odbiorcy tych usług wymagają od nas odpowiedniego poziomu wiedzy, szybkiej diagnozy problemu i szybkiej reakcji na ewentualną awarię.

Rynek medyczny

O branży

Branża opieki zdrowotnej przeżywa znaczące zmiany. Zmieniają się regulacje, trwa ciągła modernizacja infrastruktury oraz następuje ucyfrowienie całego systemu opieki zdrowotnej. Dobra organizacja środowiska IT jest w centrum tego wszystkiego. IT oferuje pełną gamę rozwiązań, umożliwiając użytkownikom medycznym bezpieczny dostęp do aplikacji i narzędzi, bez względu na sposób w jaki zdecydują się to robić.

 

Produkty i usługi teleinformatyczne pozwalają szpitalom być sprawnymi i elastycznymi przedsiębiorstwami w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozwiązania IT z możliwością skalowania w górę lub w dół dla rynku medycznego również umożliwiają działom IT lepsze zarządzanie i kontrolę operacji informatycznych co przekłada się na zwiększenie efektywności kosztowej.

Choć elektroniczne dane pacjenta rosną wykładniczo, to dzięki technologiom, działy IT niezależnie od wielkości, mogą zapewnić dostęp większej liczbie użytkowników do aplikacji i danych np. poprzez bezpieczne dedykowane punkty kontroli i dostępu. W sektorze opieki zdrowotnej zachodzą zasadnicze zmiany technologiczne związane ze sposobem dostarczania opieki dla ludzi.

 

Na całym świecie, prywatne i publiczne podmioty świadczące opiekę zdrowotną odnotowują wzrost inwestycji w technologie cyfrowe. Działy IT w opiece zdrowotnej często muszą zarządzać i utrzymywać coraz większą liczbę urządzeń, takich jak systemy monitorujące ciśnienie krwi, urządzenia do rezonansu magnetycznego, które często przechowują dane pacjenta lokalnie.

 

Te kliniczne urządzenia techniczne wykraczają poza standardowe systemy IT, takie jak komputery, smartfony i tablety. Aby skorzystać z technologii cyfrowych i tworzyć bardziej skuteczne systemy, które pomagają pracownikom służby zdrowia w zapewnianiu lepszej opieki, placówki medyczne szybko zmierzają w kierunku placówek cyfrowych. Na przykład wykorzystując aplikacje na smartfonach lub innych urządzeniach przenośnych angażują zdalnie pacjentów na nowe sposoby.

 

Wykorzystują technologie cyfrowe w celu wspierania podejmowania decyzji klinicznych i usprawnienia działań operacjnych w szpitalu. W ten sposób przyjęcie bardziej skomplikowanych technologii uprościło procesy i przyczyniło się do redukcji prac wykonywanych ręcznie.

Potrzeby

W wielu branżach, w tym opiece zdrowotnej, dostępność i stabilność systemów informatycznych ma krytyczne znaczenie w celu odniesienia sukcesu. Wszelkiego rodzaju przestoje mogą powodować utratę przychodów lub wzrost kosztów. Dla podmiotów opieki zdrowotnej, może to być również kluczowe znaczenie w kontekście opieki nad pacjentem. Na przykład, szpitale coraz bardziej polegają na technologii bezprzewodowej do monitorowania parametrów życiowych pacjentów wymagających intensywnej terapii. W rezultacie, chyba nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że stabilne systemy informatyczne w opiece zdrowotnej mogą być dosłownie kwestią życia i śmierci. Mobilność oraz zaawansowane zabezpieczenia, to dwa obszary na które kładziony jest największy nacisk, aby umożliwić lekarzom dostęp do informacji dotyczącej pacjenta w czasie rzeczywistym. Dzięki wszechobecności urządzeń mobilnych w warunkach klinicznych – potrzeba współistnienia bezpieczeństwa i mobilności wraz z poprawą płynności pracy nigdy nie była większa. Regulacje prawne w Polsce z zakresu danych osobowych, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej nakładają na podmioty obowiązek dbania o zachowanie poufności danych indywidualnych przetwarzanych w bazach danych i systemach dyskowych, które z punktu widzenia pacjentów stanowią bardzo wrażliwy zbiór informacji. Naruszenie tej poufności prowadzić może do konsekwencji prawnych i finansowych. Może również znacząco rzutować na reputację placówki. Dlatego też, wymagane są odpowiednie systemy bezpieczeństwa aby realizować:

 

– Audytowanie dostępu do danych medycznych i innych informacji poufnych.
– Monitorowanie i pełną rozliczalność działań użytkowników uprzywilejowanych, jak i zwykłych operatorów.
– Zapobieganie wyciekom, kradzieży i handlowi informacją.
– Porządkowanie i kontrolę praw dostępu do danych.
– Ochronę danych kluczowych pacjentów o statusie VIP.
– Ochronę danych stanowiących tajemnice placówek medycznych.
– Kontrolę dostawców (możliwy i wykorzystywany dostęp do informacji medycznej, rozliczalność działań wykonanych/ nie wykonanych).
– Kontrolę wykorzystywanych aplikacji.
– Zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.

Rozwiązania

Technologia komunikacji bezprzewodowej IP DECT jest wręcz idealna do przesyłania krytycznie ważnych informacji. IP DECT to bezpieczna i odporna na zakłócenia komunikacja głosowa, której rozszerzeniem funkcjonalności jest przetwarzanie wiadomości tekstowych i integracja z istniejącymi systemami informacji szpitalnej. Wspiera mobilność personelu medycznego i zapewnia jego osiągalność w momentach krytycznych.

 

Rams Data umożliwia działom IT spędzać mniej czasu na zarządzaniu infrastrukturą i więcej czasu na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają pracownikom służby zdrowia odpowiednią interakcję z pacjentem. Pomagamy klientom spełniać z powodzeniem swoje strategiczne inicjatywy informatyczne, w tym pozyskiwanie nowych źródeł przychodów i zmniejszania kosztów prowadzenia działalności.

Administracja publiczna

O branży

W czasach, gdy finanse publiczne są pod presją, administracja publiczna musi dostarczać nowe usługi i poprawia już istniejące, działając efektywniej i bardziej przejrzyście jednocześnie dbając o optymalizację kosztów. Z pomocą przychodzi innowacyjna technologia informatyczna, która pozwala w rozwiązywaniu takich problemów oraz pomaga w sprawnym wykonywaniu zadań w służbie dla ludzi.


Nowe technologie stawiają wyzwanie dla instytucji publicznych i skłaniają je do zadawania sobie wielu ważnych pytań: w jaki sposób możemy służyć ludności, która jest coraz bardziej mobilna i bardziej zależna od technologii? W jaki sposób korzystać z kanałów społecznych i cyfrowych do interakcji z naszymi wyborcami? Jak możemy wykorzystać duże ilości danych generowanych codziennie, aby lepiej służyć społeczeństwu? Jak możemy wykorzystać technologię do dostarczania nowych usług? Jak możemy zrobić wszystkie te rzeczy jednocześnie utrzymując koszty na niskim poziomie?

Potrzeby

Organy administracji publicznej działając w zgodności z przepisami muszą nieustannie poprawiać komunikację i ułatwiać wymianę danych dla podniesienia poziomu jakości usług świadczonych dla obywateli i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ze względu na ograniczone budżety. Taka sytuacja wymaga bezproblemowego współdziałania systemów informatycznych administracji i partnerów biznesowych, a także zdolności do zapewnienia komunikacji internetowej do wykonywania transakcji, transferów plików, itp…

Rozwiązania

Dzięki integracji i konsolidacji danych oraz procesów biznesowych w bezpiecznych platformach wspólnych usług, organizacje sektora publicznego mogą dostarczać szeroko dostępne i wydajne usługi dla obywateli, przedsiębiorstw i agencji. Strategia bezpieczeństwa IT w placówkach administracji publicznej musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania. Aby nadążyć za coraz bardziej zmieniającym się światem trzeba rozumieć podstawowe ryzyko, umieć nim zarządzać oraz je kontrolować. Aby spełnić te wymagania, rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora publicznego muszą także ewoluować żeby stać się na tyle zaawansowanymi narzędziami aby pomóc agencjom rządowym i jednostkom administracji publicznej w skutecznej ochronie swoich zasobów przed wyrafinowanymi zagrożeniami.

Edukacja

O branży

W dzisiejszych czasach edukacja ludzi nie może się normalnie odbywać bez wsparcia systemów teleinformatycznych. Doskonale rozumiemy jak ważne jest posiadanie odpowiednich technologii do wspomagania procesu uczenia się w różnych środowiskach edukacyjnych.

Potrzeby

Rozwiązania typu audio-wideo, tablice interaktywne, systemy telekomunikacyjne, komputery i oprogramowanie to tylko niektóre z nich jakie są na co dzień używane na rzecz zdobywania wiedzy w sposób nowoczesny, szybki i skuteczny.

Wszystko to zostało zaprojektowane aby ograniczyć złożoność, zwiększyć dostępność usług edukacyjnych, zwiększyć możliwości współpracy i zapewnić optymalne wsparcie dla uczniów, studentów i nauczycieli w celu poprawy i przyspieszenia osiągania lepszych wyników nauki. Ponadto rozwiązania IT umożliwiają pracownikom edukacyjnym dzielenie się pomysłami i pozwalają stać się bardziej skutecznym i wydajnym w dostarczaniu usług dla studentów (także na odległość)

Rozwiązania

W naszej ofercie mamy szeroką gamę najnowszych rozwiązań wykorzystywanych w celu zwiększenia doświadczenia szkolnego. Ważnym czynnikiem jest też zabezpieczenie systemów IT oraz zapewnienie wysokiej dostępności zasobów w placówkach oświatowych, tak aby procesy dydaktyczne lub naukowo-badawcze mogły się odbywać bezprzerwowo i na odpowiednim poziomie.

Finanse i ubezpieczenia

O branży

Pojawienie się technologii informatycznych i rozwiązań cybernetycznych jest zwiastunem nowego świata i ogromnych zmian w całym sektorze gospodarki. Sektor finansowy, czyli bankowy i ubezpieczeniowy zawsze stoi na czele gospodarki a innowacyjność ma kluczowe znaczenie w kwestii stosowania nowoczesnych urządzeń technicznych.

 

Elektroniczne kanały dystrybucji, bankomaty, różnorodność kart płatniczych, bankowość elektroniczna i mobilna to kilka z obszarów które powstały w wyniku procesu automatyzacji i komputeryzacji sektora bankowego. Wynalazki techniczne, automatyka i sieć oparta na protokole IP znacząco wzmocniły wydajność banków i firm ubezpieczeniowych. To dodatkowo doprowadziło do przechodzenia z modelu „placówki tradycyjnej” do koncepcji „placówki wirtualnej”.

 

Systemy komputerowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Dają instytucjom finansowym potencjał o którym mogły tylko pomarzyć, a ich klientom dały wysokie oczekiwania. Zmiany, dzięki zastosowaniu nowych technologii np. w bankowości, są ogromne. Mają wpływ zarówno na pracowników jak i klientów banków.

 

Postępy w technologii umożliwiają dostarczanie produktów i usług bankowych oraz ubezpieczeniowych wygodniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej – tworząc w ten sposób nowe bazy konkurencji. Szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz zdolność do szybkiego i skutecznego działania będzie stanowił wyróżnik instytucji finansowych w przyszłości.

 

Banki i firmy ubezpieczeniowe zyskują istotną przewagę konkurencyjną poprzez bezpośredni marketing i przejrzyste środowisko obsługi klienta oraz nowe usprawnione procesy biznesowe. Spójne systemy zarządzania i wspomagania decyzji dostarczają instytucjom przewagę na rynku finansowym.

Potrzeby

Dzięki integracji i konsolidacji danych oraz procesów biznesowych w bezpiecznych platformach wspólnych usług, organizacje sektora publicznego mogą dostarczać szeroko dostępne i wydajne usługi dla obywateli, przedsiębiorstw i agencji.

 

Strategia bezpieczeństwa IT w placówkach administracji publicznej musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania. Aby nadążyć za coraz bardziej zmieniającym się światem trzeba rozumieć podstawowe ryzyko, umieć nim zarządzać oraz je kontrolować.

Rozwiązania

Aby spełnić te wymagania, rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora publicznego muszą także ewoluować żeby stać się na tyle zaawansowanymi narzędziami aby pomóc agencjom rządowym i jednostkom administracji publicznej w skutecznej ochronie swoich zasobów przed wyrafinowanymi zagrożeniami. Korzyści wynikające z informatyzacji są trójstronne – dla klienta, dla instytucji i dla pracownika:​

 

 • Dla klienta – Instytucje finansowe są świadome potrzeby tworzenia nowych usług dla klientów i planują jak i kiedy je udostępnić. IT spowodowało wzrost poziomu konkurencji i zmusiło ich do integracji nowych technologii, aby zadowolić swoich klientów. Ostatnio opracowane i wdrożone rozwiązania to: bankowość elektroniczna i samodzielna obsługa kont, dostępność usług bankowych/ubezpieczeniowych zdalnie, Telebanking (24-godzinny serwis), itp…
 • Dla instytucji finansowej​ – W ciągu ostatniej dekady, banki i firmy ubezpieczeniowe zaimplementowały w szerokim zakresie: gamę narzędzi wspomagających pozyskiwanie informacji, które pomagająca im w rozwoju biznesu, automatyczne i szybkie wykonywanie instrukcji i terminowe generowanie raportów, szybki transfer informacji umożliwiający podejmowanie szybszych decyzji poprzez łączenie oddziałów, itp…
 • Dla pracowników​ – IT przyczyniło się do wzrostu ich produktywności poprzez: pomoc w wykonywaniu uciążliwych i czasochłonnych zadań takich jak bilansowanie czy wyliczanie odsetek, automatyczne drukowanie obejmujące harmonogramy, kwity depozytowe, itp…, zwalniające pracowników od wykonywania tych czasochłonnych prac i umożliwiające im zwrócenie większej uwagi na potrzeby klienta, pomoc w weryfikacji transakcji za pomocą własnego terminala, unikanie powielania zapisów ze względu na istnienie pojedynczego punktu wprowadzania danych, itp…

Handel i usługi

O branży

Liderzy branży detalicznej są pod większą presją niż kiedykolwiek. Działając w sytuacji ograniczonych budżetów skutkujących mniejszymi kosztami operacyjnymi muszą konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości usługi oraz muszą podejmować strategiczne decyzje na rzecz wzrostu sprzedaży. Transformacja IT jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokiej wydajności. Transformacja IT zmusza także sieci handlowe i firmy usługowe do przekształcania swoich zdolności informatycznych ze względu na:

 

 • Gromadzenie i analizowanie danych klientów w celu zwiększenia zróżnicowania.
 • Zwiększenie zdolności firmy do reagowania na szybko zmieniającym się rynku poprzez zwiększenie elastyczności i szybkości.
 • Skuteczne działanie. Sieci handlowe muszą mieć jeden wspólny system działania w swoich sklepach (także poza granicami kraju) w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania zapasów oraz wspierania zoptymalizowanych procesów biznesowych.
Potrzeby

Firmy handlowe i usługowe wyraźnie widzą znaczenie technologii, które są jednym z czynników umożliwiających przyspieszenie procesów sprzedaży i uzyskiwania oszczędności. Branża detaliczna musi stawiać czoła konkretnym wyzwaniom dotyczącym zarządzania IT, tj:

 • Przejrzystość i nadzór: firmy potrzebują większej przejrzystości pomiędzy systemami i potrzebują lepszego procesu monitorowania i integracji systemów, począwszy od producenta do konsumenta poprzez uzyskanie informacji o klientach i sprzedaży.
 • Dane klienta: przeciążenie informacji jest wyzwaniem dla branży detalicznej, ponieważ muszą zbierać i przetwarzać dane w taki sposób, aby przekształcić je w użyteczne informacje zorientowane na klienta.
  Synchronizacja danych globalnych: łańcuch dostaw staje się coraz bardziej inteligentny dzięki wykorzystywaniu np. specjalnej częstotliwości radiowej lub kodowaniu produktów elektronicznych, itp…
 • Korzyści obejmują umożliwienie korzystania z danych w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie poziomu zapasów i umożliwienie śledzenia całego procesu dostaw produktów.

W dzisiejszym krajobrazie sieci handlowych i usługowych, inteligentne wykorzystanie technologii stało się jednym z najpotężniejszych sposobów dostarczania lepszych usług dla klientów i pozwoliło dostosować się do zmieniającego się sposobu w jakim nabywane są produkty. Rola działu IT jest krytyczna i strategiczna w dostosowywaniu się do nowych trendów, przy zachowaniu kontroli nad kosztami oraz bezpiecznym udostępnianiu środowiska dla biznesu. Istotne jest, aby wszystkie zasoby w ekosystemie, czy to w sklepie czy na magazynie były monitorowane i zarządzane w sposób jednolity i bezproblemowy. Aktywne zarządzanie środowiskiem informatycznym, które jest często rozproszone geograficznie tworzy unikalne wyzwania:

 • Centralny przegląd zasobów informatycznych w czasie rzeczywistym.
 • Trudność do zapewnienia centralnego zarządzania IT.
 • Trudność do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji lub raportów do sklepu.
 • Duża ilość biletów „otwartych” w serwisach „helpdesk”.
 • Wiele powtarzających się zadań jest prowadzonych ręcznie.
Rozwiązania

Natomiast, według ekspertów potrzeba modernizacji IT w branży handlowej, aby przygotować się na wyzwania dnia jutrzejszego, polega na:

 • Zapewnieniu 100% dostępności i ciągłości wszystkich zasobów oraz procesów informatycznych w całym ekosystemie: POS, urządzenia peryferyjne, tablety, kioski, itp…
 • Stworzeniu spójności konfiguracji systemów IT.
 • Aktywnym powiadamianiu w przypadku nieprawidłowego działania systemów.
 • Zapewnieniu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami na urządzeniach bezpieczeństwa.
 • Monitorowaniu rozproszonych geograficznie sklepów i różnych domen.
 • Zapewnieniu odpowiedniego panela sterowania, który pozwalałby w łatwy sposób zdiagnozować problemy, zaktualizować systemy lub wygenerować raporty.
 • Świadomości, że przyszłe urządzenia lub systemy operacyjne będzie można łatwo dopasować do istniejącej struktury.

Branża detaliczna stoi przed wyzwaniami podobnymi do tych w innych branżach. Jedyną różnicą jest to, że klienci mogą łączyć się razem aby wywrzeć dużą presję na sprzedawców detalicznych w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce. To wymaga pracy na minimalnym poziomie tolerancji błędu. W sytuacji szybko zmieniającego się społeczeństwa i szybkiego tempa zmian technologicznych, klienci chcą różnych, nowych i dostosowanych towarów – bez żadnych opóźnień.

Przemysł

O branży

Jak w wielu innych dziedzinach naszego codziennego życia, Internet staje się również powszechny w branży produkcji, gdzie łączy się świat wirtualny i rzeczywisty. Połączenie tych dwóch światów za pośrednictwem Internetu umożliwia podłączenie wszystkich producentów maszyn, produktów i systemów zaangażowanych w proces produkcji. Oznacza to, że urządzenia i produkty mogą komunikować się ze sobą, a nawet kontrolować siebie na wzajem. Klasyczna hierarchia produkcyjna w fabrykach, która jest silnie ucharakteryzowana przez system centralnego sterowania, jest coraz częściej zastępowana przez elastyczną, samoorganizującą się fabrykę (inteligentna fabryka). Kolejnym ważnym czynnikiem jest łączenie fabryk w jedną się produkcyjną, przekraczającą granice państw i granice firmy (globalne fabryki). Eksperci, nie bez powodu mówią już o czwartej rewolucji przemysłowej. Nie tylko Internet zmienia kształt kontroli fabryki i struktury produkcji, ale także zwiększa sprawność i elastyczność w procesie produkcji. Pozwala zindywidualizować w dużym stopniu nawet najmniejsze jednostki przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności, co prowadzi do optymalizacji produkcji seryjnej i wielo-wariantowej. Pozwala to firmom bardziej zaangażować swoich klientów w procesie produkcji i szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku.


Branża przemysłowa jest zmuszona, żeby robić więcej jednocześnie angażując mniejsze środki oraz wykorzystując sprawne technologie w celu optymalizacji działania i zwiększenia dostępności swoich produktów. Liderzy branży muszą również spełnia zmieniające się regulacje oraz wymagania klientów. Muszą kreować produkty i tworzyć innowacyjne procesy produkcji oraz przewidywać wpływ potencjalnie przełomowych technologii w swoich modelach biznesowych i operacyjnych. Najnowsze osiągnięcia technologiczne, takie jak Internet, możliwość wizualizacji przedmiotów czy wydruk w technologii 3D redefiniują pojęcie cyfrowej produkcji. Nowy nacisk na szybkość, wydajność i stabilność zapewniają, strategom odpowiedzialnym za rozwój przemysłu, innowacyjne podejście do roli produkcji w łańcuchu wartości. Stwarza to nowe możliwości uzyskiwania przychodów i zmienia obraz konkurencyjności.

Potrzeby

Budowanie przyszłościowego przedsiębiorstwa produkcyjnego niesie ze sobą następujące wyzwania:​

 • Intensywna konkurencja: Producenci muszą się rozwijać, szukać nowych źródeł oraz podejmować optymalne kosztowo decyzje żeby pozostać konkurencyjnym.
 • Korzyści z inwestycji w technologie: Choć technologia może umożliwić elastyczność operacji globalnych oraz wspieranie inicjatyw transformacyjnych, producenci niejednokrotnie mają problem aby uzasadnić swoje inwestycje w celu uproszczenia i ujednolicenia systemów biznesowych i organizacji wsparcia technologicznego.
 • Ryzyko inwestycyjne: Rozwiązania powinny automatyzować zdolność do przechwytywania, analizy i korzystania z danych w celu określenia poziomu ryzyka produkcyjnego. Komunikacja musi być niezawodna i szeroko dostępna w celu zminimalizowania wystąpień kosztownych sytuacji problemowych.

W branży, która tworzy sprzęt ułatwiający życie innym, technologia informatyczna powinna być wykorzystywana w taki sposób aby ułatwiać produkcję tego sprzętu. Branża przemysłowa wymaga wdrożenia profesjonalnej strategii IT. Sterowniki, napędy, czujniki, systemy wizyjne, wideo IP, telefonia IP i wiele innych przedmiotów wykorzystują technologie informatyczne w celu osiągnięcia pełnej integracji.

Rozwiązania

Regulacje prawne w Polsce z zakresu danych osobowych, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej nakładają na podmioty obowiązek dbania o zachowanie poufności danych indywidualnych przetwarzanych w bazach danych i systemach dyskowych, które z punktu widzenia pacjentów stanowią bardzo wrażliwy zbiór informacji. Naruszenie tej poufności prowadzić może do konsekwencji prawnych i finansowych. Może również znacząco rzutować na reputację placówki. Dlatego też, wymagane są odpowiednie systemy bezpieczeństwa aby realizować:

 • Sterowanie procesami – Systemy wspomagające proces produkcji przemysłowej, strojenie pracy maszyn. Systemy monitoringu sieci.
 • Sieci bezprzewodowe – Pojedyncze jednostki lub całe sieci bezprzewodowe, aby umożliwić zdalny dostęp dla pracowników, bezprzewodową integrację oprzyrządowania lub zdalne monitorowanie zasobów.
 • Zdalne monitorowanie i dostęp – Wykorzystanie łączy operatora publicznego w celu uzyskania dostępu do zdalnych zasobów lub zbudowania redundantnych systemów.
 • Bezpieczeństwo sieci – Ochrona systemów kontroli obiektów w fabryce przed włamaniami hakerów, a także przypadkowym naruszeniem bezpieczeństwa przez partnerów handlowych i pracowników.
 • Oprogramowanie – Wizualizacja procesów produkcyjnych, agregacja danych i kontrola rozwiązań. Wykorzystanie oprogramowania do wirtualizacji zasobów.
 • Monitoring wideo – Monitorowanie procesów i kamery wideo. Rozwiązania sieciowe i systemy pamięci masowej do przetrzymywania materiałów z nagrań wideo.
 • Komunikacja – Telefonia bezprzewodowa wykorzystująca protokół IP. Zapewnienie łączności na rozległych terenach przemysłowych. Ochrona pracowników pracujących w warunkach podwyższonego ryzyka.