Ramsdata

Jako dostawca systemów teleinformatycznych oferujemy wiele produktów renomowanych producentów. Realizujemy projekty, których elementami są rozwiązania dostępne lub niedostępne na rynku polskim. Największą część naszej oferty stanowi oprogramowanie. Oferujemy setki różnego rodzaju licencji, przez co jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby większości klientów pod względem jakości i trafności rozwiązań. Wraz z dostawą systemów i produktów zapewniamy usługi wdrożeniowe, doradcze i wsparcie techniczne. Świadczymy pierwszą i drugą linię wsparcia dla rozwiązań bardziej zaawansowanych i kluczowych w kontekście pełnienia swojej roli w infrastrukturze klienta. Odbiorcy tych usług wymagają od nas odpowiedniego poziomu wiedzy, szybkiej diagnozy problemu i szybkiej reakcji na ewentualną awarię.

W razie potrzeby oferujemy także umowy na opiekę serwisową i utrzymanie systemów IT.

W zakres umowy wchodzi nadzór nad:

  • Przełączniki sieciowe i routery
    Sieci bezprzewodowe
  • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
  • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
  • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
  • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT