Ramsdata

SIECI F5

F5 Networks jest światowym liderem w bezpiecznym, szybkim i nieprzerywalnym dostarczaniu aplikacji do każdego miejsca w dowolnym czasie. Produkty F5 zapewniają klientom elastyczność potrzebną do dostosowywania środowiska IT lub konkretnych aplikacji do zmieniających się warunków biznesowych. Pomagają integrować różne technologie, przez co usprawniają kontrolę nad infrastrukturą, procesy dostarczania aplikacji oraz zarządzanie danymi. Wszystko po to aby zapewnić użytkownikom bezpieczny i szybki dostęp do wybranych usług zarówno z komputerów firmowych jak i urządzeń mobilnych.

Firma dostarcza strategicznych punktów kontroli infrastruktury IT, gwarantuje optymalizację wydajności, ochronę krytycznych z punktu widzenia biznesu aplikacji oraz zarządzanie dystrybucją treści w sieciach korporacyjnych oraz w sieciach rozległych.

F5 Networks prezentuje nową metodę budowy elastycznej infrastruktury sieciowej, w której ludzie, aplikacje oraz dane są w stanie dostosowywać się do zachodzących w biznesie zmian. Kluczem jest tu zastąpienie statycznych połączeń jeden-w-jeden pomiędzy technologiami interakcją, która w sposób dynamiczny podejmuje decyzje o wyborze najlepszego połączenia uwzględniając bieżące warunki w sieci. Jako pierwszy i jedyny producent F5 Networks oferuje otwartą architekturę, udostępniając w ten sposób organizacjom IT nowe możliwości dostarczenia serwisów krytycznych dla działania biznesu.

 

funkcjonalność f5 networks

Funkcjonalność F5 dostępna jest na wysokowydajnych platformach sprzętowych BIG-IP, modularnych platformach sprzętowych VIPRION oraz na maszynach wirtualnych. Jest ona definiowana jest przez szereg modułów realizujących ściśle określone zadania. Charakterystyczną i bardzo istotną cechą produktów F5 jest możliwość uruchamiania wielu modułów funkcjonalnych na jednej platformie sprzętowej lub wirtualnej co niesie za sobą szereg korzyści zarówno technologicznych jak i biznesowych.

Krótka charakterystyka najważniejszych modułów:

 

BIG-IP® Local Traffic Manager™

Jest to load balancer – rozwiązanie klasy Application Delivery Controller, posiadające funkcje pełnej kontroli wydajności, dostępności oraz zabezpieczenia aplikacji. LTM zapewnienia skalowalność infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa. BIG-IP LTM dysponuje zarówno statycznymi, jak i dynamicznymi metodami równoważenia obciążenia z wykorzystaniem śledzenia aktualnej wydajności serwerów w grupie.

BIG-IP® Global Traffic Manager™

GTM zapewnia wysoką dostępność i sterowanie ruchem między różnymi centrami danych. Najlepszy dobór usługi realizuje przekierowując zapytania użytkowników bazując np. na geolokalizacji, dostępności i wydajności urządzeń. Ponad to GTM wykorzystując wysoko wydajny serwer DNS może odciążyć i ochronić obecną infrastrukturę DNS.

BIG-IP® Application Acceleration Manager™

Zestaw bardzo zaawansowanych i praktycznych funkcji do przyśpieszania serwowania stron http (np. kompresja, cache’owanie):  przykładowo możemy zarządzać rozmiarami grafik w zależności od urządzenia z którego następuje dostęp do usługi (inny rozmiar może być dla desktopów, inny będzie wystarczający dla urządzeń mobilnych). Częścią tego rozwiązania jest również optymalizacja WAN, czyli między dwoma rozwiązaniami F5 w dwóch oddzielnych DC możemy stworzyć tunel optymalizacyjny.

BIG-IP® Advanced Firewall Manager™

Jest to zaawansowane rozwiązanie z rodziny firewalli aplikacyjnych (Web Application Firewall). Zapewnia ochronę przed atakami aplikacyjnymi oraz zgodność z regulacjami bez ingerencji w kod aplikacji. Umożliwia budowanie pozytywnej oraz negatywnej polityki bezpieczeństwa chroniącej przed atakami aplikacyjnymi. Chroni przed atakami DDoS – reaguje na realne zagrożenia w czasie rzeczywistym ponieważ przy wykrywaniu ataków ASM bierze pod uwagę opóźnienie doręczenia zawartości strony oraz ilość sesji na sekundę.

 

BIG-IP® Access Policy Manager®

Zapewnia bezpieczną, opartą na treści i regułach kontrolę dostępu. Centralizuje zarządzanie uprawnieniami upraszczając uwierzytelnianie i autoryzację (AAA – Authentication, Authorization and Accounting). Dzięki elastycznym i zaawansowanym funkcjom autoryzacji do aplikacji jest czymś więcej niż klasyczny SSL VPN. Może być wykorzystywany m.in. do uwierzytelnianiu i automatycznego przekazywania informacji o uprawnieniach użytkowników między systemami i aplikacjami np. do zewnętrznych podmiotów gospodarczych (SAML).

Co wyróżnia F5 Networks?​ F5 jest jedynym dostawcą oferującym środowisko o otwartej architekturze, proponującym organizacjom nowy sposób dostarczania usług, który stanowi rzeczywistą wartość biznesową. To unikatowe środowisko zawiera:

 

TMOS

system operacyjny F5 (Traffic Management Operating System) dający inteligencję i kompletną kontrolę nad sposobem dostarczania aplikacji. Uniwersalna platforma, na której bazuje wiele produktów w portfolio F5. Zapewnia wysoką wydajność, oraz szerokie spektrum kontroli aplikacji

 

iRules

bazujący na zdarzeniach język skryptowy pozwalający na określenie w jaki sposób ruch związany z konkretnymi aplikacjami ma być przechwytywany, przetwarzany, analizowany i przekierowywany.

iControl

otwarte API umożliwiające zautomatyzowanie zarządzania i eliminujące konieczność ingerencji administratora.

 

DevCentral

portal zrzeszający społeczność użytkowników F5 liczący ponad 130 tysiące zarejestrowanych użytkowników, dzielących się doświadczeniami i wpływającymi na rozwój produktu.

local traffic manager

application security manager

application firewall manager

big-ip dns (global traffic manager)

access policy manger