Ramsdata

NetWall Dioda Optyczna

Wymuszony sprzętowo transfer jednokierunkowy dla środowisk IT i OT

NetWall Optical Diode zapewnia niezawodny transfer danych przez wymuszone sprzętowo jednokierunkowe łącze komunikacyjne, umożliwiając bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy izolowanymi sieciami. Obsługując jednoczesny transfer wielu typów danych, NetWall Optical Diode zapewnia bezpieczeństwo i integralność krytycznych zasobów.

Dioda optyczna NetWall zapewnia

  • Niezawodną, jednokierunkową transmisję danych
  • Sprzętowo wymuszone zabezpieczenie powietrzne dla krytycznych zasobów
  • Zapobiega złośliwej komunikacji C&C z sieci OT
  • Segreguje i chroni sieci, urządzenia, historyki, SCADA, DCS, HMI i PLC
  • Bezproblemowa integracja z OPSWAT MetaDefender Kiosk i Vault
  • Bezpieczny transfer aktualizacji oprogramowania i innych plików do chronionej domeny

NetWall Optical Diode​ – Gwarantowane dostarczenie danych

Redundantne połączenie optyczne

Kontrola integralności danych za pomocą nadmiarowych łączy optycznych zapewnia niezrównaną niezawodność.

Zaawansowane funkcje dostrajania

Pozwala zoptymalizować NetWall Optical Diode pod kątem potrzeb związanych z przesyłaniem danych.

Bez ścieżki zwrotnej

Niesieciowe połączenie szeregowe między parą serwerów NetWall USG wymusza jednokierunkowy przepływ danych.

Skalowalne cyberbezpieczeństwo przemysłowe

OPSWAT NetWall USG składa się z dwóch urządzeń serwerowych 1U z z niesieciowym połączeniem szeregowym pomiędzy nimi

Łatwe wdrożenie

Wstępnie skonfigurowana platforma wdraża się szybko i bezproblemowo.

Wysoka skalowalność

Wybierz przepustowość 100Mbit, 1Gbit lub przepustowość dla konfiguracji serwera 1U – całe oprogramowanie można wybrać, aby spełnić obecne i przyszłe wymagania. Wersja na szynę DIN może być skonfigurowana dla przepustowości 10Mbps lub 100Mbps.

Pełne wsparcie dla protokołów przemysłowych

Obejmuje OPC DA, A&E i UA, a także Modbus/TCP, przesyłanie plików i gniazda TCP/UDP.

Przejrzystość dla użytkowników

Szybka i wierna replikacja danych oznacza, że nie ma potrzeby zmiany procedur pracy użytkowników korporacyjnych.

Zapewnia zgodność z przepisami

Wspiera zgodność z normami bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle:

NERC CIP, NIST CSF, ICS,  800-82, 800-53, IEC 62443, NRC 5.71, CFATS, ISO 27001, 27032, 27103, ANSSI, IIC SF, i inne

Ochrona przed przemysłowymi technikami ataku przedstawionymi przez MITRE ATT&CK dla ICS.

Bezpieczny transfer plików z IT do zasobów OT

Dioda danych NetWall vs. Firewall, reguły routera i VLAN-y

Prawdziwie jednokierunkowe zachowanie, bez możliwości routowalnych połączeń do strefy chronionej.

Funkcja OPSWAT NetWall Optical Diode Inne rozwiązania sieciowe
Konfiguracja routingu
Przerwanie protokołu, całkowite usunięcie z połączenia TCP/IP
Sprzętowo wymuszony transfer jednokierunkowy
Brak skomplikowanego budowania reguł
Brak ARP, BGP, TCP/IP handshake
Gwarantowane zapobieganie propagacji złośliwego oprogramowania

Dioda optyczna NetWall vs. inne diody danych

Niezawodne przesyłanie danych i replikacja bez kompromisów.

Funkcja OPSWAT NetWall Optical Diode Diody danych
Bramka jednokierunkowa
Całkowite przerwanie protokołu
Efektywna synchronizacja i replikacja danych
Poprawa przepustowości (zmniejszenie liczby powtórzeń transmisji)
Sprzętowy klucz sprzętowy dla dostępu administratora
Proste i bezpieczne GUI
Dodawanie strumieni danych bez zakłócania bieżącej pracy systemu
Szybkie i łatwe wdrożenie
Opłacalność dzięki konkurencyjnym opcjom subskrypcji