Ramsdata

logo.png

Gimmal Physical

Uzyskaj widoczność dokumentacji fizycznej, jednocześnie osiągając zgodność

Wyeliminuj zgadywanie dotyczące egzekwowania zasad przechowywania dokumentacji, lokalizowania akt/plików/skrzynek oraz dostępu do akt i bezpieczeństwa. Gimmal Physical umożliwia ujednolicone i bezpieczne zarządzanie dokumentacją fizyczną. To oparte na przeglądarce rozwiązanie pomaga osiągnąć zgodność i zapewnia terminowy dostęp do zapisów i informacji w całym przedsiębiorstwie.

Gimmal Physical

Klasyfikuj, lokalizuj i zarządzaj fizycznymi dokumentami i informacjami w firmie lub poza nią

Zmodernizuj zarządzanie dokumentacją fizyczną za pomocą:

Migracje ze starszych lub obecnych platform, takich jak OmniRIM, Zasio i HP Trim

Śledzenie rekordów za pomocą kodów kreskowych i RFID

Integracja zewnętrznego dostawcy pamięci masowej z Iron Mountain

Możliwości śledzenia i wyszukiwania w repozytoriach w chmurze lub w lokalnych repozytoriach Laserfiche

Zapewnij zgodność dokumentacji fizycznej

Zarządzanie cyklem życia

Miej pełną kontrolę i widoczność dokumentacji fizycznej na miejscu lub w magazynie.

Zarządzanie magazynem i przestrzenią

Identyfikacja dostępnej przestrzeni w magazynach, przydzielanie przestrzeni dla przychodzących pudełek.

Obsługa kodów kreskowych

Twórz etykiety z kodami kreskowymi, które są kompatybilne z podłączonymi, bezprzewodowymi i/lub przenośnymi urządzeniami z kodami kreskowymi.

Migracje

Migruj fizyczne akta ze starszych systemów lub arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Śledzenie rekordów

Wykrywaj zagubione lub brakujące przedmioty za pomocą tagów RFID, kodów kreskowych i prostego procesu zameldowania/wymeldowania.

Integracja stron trzecich

Łatwo żądaj i zatwierdzaj odbiór lub dostawę dokumentacji poza teren zakładu dzięki integracji z Iron Mountain.