Ramsdata

Ceny roczne EUR:

Liczba monitorowanych Checkmk Enterprise w/ Checkmk Enterprise do użytku grupowego i zarządzania usługami w/ Checkmk  Dodatki:  virt1 (wirtualne urządzenia) 
ServicesPro Support Advanced  Support Pro Support Advanced  Support
3,000 2,100  3,000  3,000  3,900  360
7,000 3,300  4,200  4,800  5,700  600
12,000 4,800  5,700  6,900  7,800  720
18,000 6,000  6,900  9,600  10,500  840
30,000 9,000  9,600  13,500  14,100  960
60,000 16,500  17,700  18,900  20,100  1,200
100,000 25,800  28,800  25,800  28,800  1,500
200,000 45,000  49,500  45,000  49,500  2,000

 

Number of monitored Services

Checkmk Enterprise w/

Checkmk Enterprise for Group and Managed Service Use w/

Checkmk Add-on: virt1 (virtual appliance)

Pro Support

Advanced Support

Pro Support

Advanced Support

3,000

€2,100

€3,000

€3,000

€3,900

€360

7,000

€3,300

€4,200

€4,800

€5,700

€600

12,000

€4,800

€5,700

€6,900

€7,800

€720

18,000

€6,000

€6,900

€9,600

€10,500

€840

30,000

€9,000

€9,600

€13,500

€14,100

€960

60,000

€16,500

€17,700

€18,900

€20,100

€1,200

100,000

€25,800

€28,800

€25,800

€28,800

€1,500

200,000

€45,000

€49,500

€45,000

€49,500

€2,000

Number of Checkmk Cloud (self-hosted) w/  Checkmk MSP w/  Checkmk  Add-on:  virt1 (virtual  appliance)
monitored  ServicesPro Support Advanced  Support Pro Support Advanced  Support
3,000 3,000  3,900  3,300  4,200  360
7,000 4,800  5,700  5,100  6,000  600
12,000 6,900  7,800  7,500  8,400  720
18,000 9,600  10,500  10,500  11,400  840
30,000 15,000  15,600  16,800  17,400  960
60,000 29,400  30,600  32,400  33,600  1,200
100,000 47,700  50,700  51,960  54,960  1,500
200,000 89,100  93,600  97,800  102,300  2,000

Number of monitored Services

Checkmk Cloud (self-hosted) w/

Checkmk MSP w/

Checkmk Add-on: virt1 (virtual appliance)

Pro Support

Advanced Support

Pro Support

Advanced Support

3,000

€3,000

€3,900

€3,300

€4,200

€360

7,000

€4,800

€5,700

€5,100

€6,000

€600

12,000

€6,900

€7,800

€7,500

€8,400

€720

18,000

€9,600

€10,500

€10,500

€11,400

€840

30,000

€15,000

€15,600

€16,800

€17,400

€960

60,000

€29,400

€30,600

€32,400

€33,600

€1,200

100,000

€47,700

€50,700

€51,960

€54,960

€1,500

200,000

€89,100

€93,600

€97,800

€102,300

€2,000

Checkmk Add-on:  ntop integration 600

Checkmk Add-on: Synthetic monitoring

Minimum of 10 Synthetic Tests

€1,800

Additional Synthetic Tests

€180