Ramsdata

logo.png

Zarządzanie Rejestracją Gimmal

Zarządzaj wszystkimi dokumentami i informacjami z dowolnego miejsca

Informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów Twojej organizacji. Niewłaściwe zarządzanie może narazić Twoją firmę na ryzyko niezgodności z przepisami i regulacjami. Misją Gimmal jest pomóc Ci przejąć kontrolę nad Twoimi informacjami za pomocą narzędzi i sprawdzonych metod, aby usprawnić odkrywanie, migrację, zarządzanie i zgodność Twoich informacji.

Odnosimy sukcesy, gdy odnoszą sukcesy nasi klienci. Naszym celem jest upewnienie się, że inwestycje naszych klientów zapewniają najwyższy zwrot z inwestycji ich organizacji. Nasze oprogramowanie zostało zaprojektowane do pracy z istniejącą infrastrukturą, dzięki czemu możesz osiągnąć swoje cele w zakresie zarządzania informacjami bez dużych zakłóceń w procesach biznesowych.

Gimmal Records

Korzyści z rozwiązania Gimmal Records

Nawigacja Centralna: Widoczność i Kontrola

Zyskaj widoczność i kontrolę informacji w dowolnym repozytorium dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu..

Zarządzaj informacjami w dowolnym miejscu

Upewnij się, że informacje są zarządzane zgodnie z zasadami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę

Gimmal Records jest niezależny od repozytoriów i wykorzystuje konektory do zarządzania informacjami.

Zapewnij zgodność z automatyzacją

Skonfiguruj reguły i wyzwalacze, aby mieć pewność, że informacje są ustawione we właściwym cyklu życia.