Ramsdata

logo.png

Gimmal Discover

Gimmal Discover upraszcza ediscovery i zarządzanie danymi

Lokalizuj, klasyfikuj i zarządzaj danymi, aby ograniczać zagrożenia dla prywatności i chronić poufne informacje na potrzeby przepisów, takich jak CCPA i RODO lub żądania eDiscovery.

Gimmal Discover współpracuje z treściami w różnych korporacyjnych źródłach danych, w tym lokalnych stacjach roboczych, udziałach plików, plikach PST, Exchange, SharePoint, OneDrive, Box, Google Workspace i innych.Zlokalizuj ukryte zagrożenia w swoich źródłach danych
Gdy informacje umożliwiające identyfikację osób (PII) i inne poufne dane nie są zarządzane, mogą zostać utracone w źródłach danych, stwarzając poważne zagrożenie dla prywatności lub zgodności.

Gimmal Discover zmniejsza ryzyko, lokalizując pliki zawierające poufne informacje i zapewniając sposób ich ograniczenia. Zespoły prawne mogą również odnieść korzyści, korzystając z potężnych wbudowanych funkcji eDiscovery Discover. Po zlokalizowaniu Gimmal Discover może zastosować kategorie klasyfikacji, które pomagają kontrolować zawartość zgodnie ze standardami zarządzania informacjami Twojej organizacji.

Gimmal Discover

Korzyści

Narzędzie do zarządzania danymi zapewniające zgodność z przepisami, minimalizujące ryzyko i tworzące bezpieczne środowisko poprzez szybką lokalizację, identyfikację treści naruszających przepisy i wykrywanie poufnych informacji w firmie, wspierane cyklicznymi raportami.

Szybko znajdź zawartość

Z łatwością lokalizuj i twórz dane z różnych źródeł w celu zapewnienia zgodności z przepisami, sporów sądowych lub dochodzeń.

Zapewnienia zgodności

Wskaż treści, które mogą narazić Twoją firmę na ryzyko naruszenia CCPA, RODO lub innych wymogów regulacyjnych.

Ogranicz ryzyko

Wykrywaj poufne informacje w całym przedsiębiorstwie, aby zapewnić właściwe zarządzanie danymi.

Stwórz bezpieczne środowisko

Uruchamiaj cykliczne raporty, aby mieć pewność, że informacje są zawsze bezpieczne.

Uzyskaj nadzór nad danymi w całym przedsiębiorstwie

eDiscovery

Znajduj istotne informacje na potrzeby sporów sądowych lub dochodzeń wewnętrznych, przeprowadzaj weryfikację pierwszego przejścia i ostrzegaj opiekunów o ich odpowiedzialności za postępowanie sądowe.

Spis

Skanuj źródła danych, aby wyszukiwać i zbierać informacje na podstawie odpowiednich treści.

Analiza plików

Analizuj zawartość, aby zlokalizować pliki zagrożone niezgodnością lub pliki gotowe do przeglądu.

Klasyfikacja i znakowanie

Zastosuj znaczniki klasyfikacyjne na podstawie treści, aby śledzić informacje, które mogą być poufne lub wrażliwe..

Aktywna naprawa

Twórz zasady, aby konsekwentnie zarządzać danymi za pomocą zorganizowanych przepływów pracy.

Raportowanie

Zarządzaj nieustrukturyzowanymi danymi, tworząc szczegółowe raporty, które poprawiają efektywność organizacyjną.