Ramsdata

SALTDNA​

SaltDNA to szybko rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa z siedzibą w Belfaście w Irlandii Północnej. Firma SaltDNA wykazała bardzo wysoki poziom wzrostu. Rok 2017 był rekordowy dla SaltDNA, a rok 2018 spowodował, że SaltDNA ponownie się rozwinęła, zwiększając sprzedaż, rozszerzając działania i pozyskując klientów na 6 kontynentach. SaltDNA po raz kolejny znalazło się w klubie „Cybersecurity 500” i otrzymało tytuł „Najlepszej małej firmy technologicznej” w konkursie Digital DNA Awards w 2018 roku.

SaltDNA także w 2018 otrzymała wyróżnienie „Innowacyjny Biznes Roku” podczas rozdania nagród BEFTA 2018. Sukces SaltDNA był widoczny w całym 2018 r. – w szczególności firma została uznana za najlepszego nowego uczestnika na rynkach międzynarodowych w konkursie „Telegraph Trade Awards”, gdzie znalazła się na krótkiej liście trzech krajowych nagród technologicznych.

Firma SaltDNA jest zdecydowana kontynuować ten wzrostowy trend. W pierwszym kwartale 2019 roku firma już zrealizowała swój największy projekt handlowy i jest na kursie aby osiągnąć rekordowy wynik w tym roku.

 

o usługach

SaltDNA oferuje system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i funkcjonalności:

1. Odpowiedzialność i zgodność. Pełna i scentralizowana kontrola nad komunikacją, dająca możliwość analizy odpowiedzialności za działania pracowników oraz osiągnięcia zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa.

2. Bezpieczna współpraca. Połączenia konferencyjne i funkcja wysyłania wiadomości grupowych umożliwia pracę zespołową nad sprawami wrażliwymi w sposób całkowicie bezpieczny i poufny.

3. Bezpieczne przesyłanie dźwięku i plików. Natychmiastowy dostęp oraz wysyłanie poufnej dokumentacji i informacji w ruchu/obiegu w czasie rzeczywistym.

4. Raporty i analizy. Możliwość monitorowania danych indywidualnych i jakości wykorzystania komunikacji

5. Połączenia konferencyjne. Funkcja konferencji dla 15 jednoczesnych uczestników w dowolnym momencie. Wszystkie połączenia VoIP są szyfrowane i bezpieczne w dowolnym regionie. Najwyższy poziom jakości głosu.

6. Scentralizowane zarządzanie. Zdolność do natychmiastowego świadczenia i wyłączenia usługi, z dowolnego miejsca na świecie.

7. Zamknięte grupy kontaktów. Autoryzowane kontakty są częścią zamkniętej grupy w aplikacji SaltDNA i nie są powiązane z osobistymi kontaktami urządzenia.

8. Zaszyfrowany głos i tekst. Cała komunikacja na urządzeniach mobilnych i komputerach jest bezpieczna i poufna (prywatna).

9. Opcje wdrażania. System jest dostępny jako usługa hostowana lub jako instalacja w lokalnej infrastrukturze sieciowej.

10. Nadawanie /rozsyłanie/ propagacja wiadomości. Wysyłanie alertów na żywo do dużych grup użytkowników w organizacji. Funkcja umożliwia organizacjom wysyłanie wiadomości, udostępniania zdjęć, dokumentów, wiadomości ostrzegawczych jak również przypisywania poziomu ważności do alertu.

Podsumowując SaltDNA gwarantuje poufność komunikacji (transfer danych, audio, etc…) End-to-End (pomiędzy użytkownikami) z wykorzystaniem szyfracji, etc…. Podstawową zaletą systemu jest m.in. to że tylko właściciel ma pełną kontrolę na systemem i transferem danych, tzn dane nie są nigdzie rejestrowane i zapisywane (np. na pośrednich urządzeniach operatorów, itp…). Rozwiązanie jest idealne w środowisku gdzie poufna komunikacja i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami jest wymagana/niezbędnoferuje

innowacyjność rozwiązania

SaltDNA jest pierwszą firmą, która oferuje rozwiązanie do szyfrowanej komunikacji między urządzeniami użytkowników jednocześnie zapewniając scentralizowaną kontrolę nad komunikacją w przedsiębiorstwie. SaltDNA Enterprise jest najlepszym na rynku narzędziem, które zapewni m.in. ochronę tajemnic handlowych, poufną wymianę strategicznych, zastrzeżonych i wrażliwych danych pomiędzy użytkownikami – w każdym przedsiębiorstwie.
Rozwiązanie SaltDNA oferuje elastyczność wdrożenia oraz solidną strukturę szyfrowania w kontekście użyteczności mobilnej. Wszechstronne funkcje kontrolne sprawiają, że cel jakim jest wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa firmy staje się bezproblemowe.

SaltDNA oferuje szereg opcji wdrażania (które nie są oferowane przez konkurencję) dla organizacji. Rozwiązanie SaltDNA Enterprise jest dostępne jako hostowana usługa w chmurze lub jako lokalna instalacja w ramach prywatnej infrastruktury. Przedsiębiorstwa mają elastyczny wybór do dyspozycji, w kontekście instalacji SaltDNA w zależności od potrzeb.
Lista funkcji stale się poprawia, natomiast obecnie SaltDNA oferuje wiele funkcji często niedostępnych na rynku, takich jak:

1. Bezpieczne przesyłanie i archiwizacja treści wiadomości tekstowych i połączeń głosowych
2. Transfer plików / obrazów oraz funkcja „spalania”/ usuwania historii komunikacji, tj. wiadomość może zostać usunięta z obu urządzeń (nadawcy i odbiorcy) przez każdą ze stron niezależnie od tego, skąd pochodzi
3. Zamknięte grupy użytkowników
4. Centralne zarzadzanie i nadzór oraz wsparcie 24/7.

W 2018 roku SaltDNA opracowało funkcję bezpiecznej obsługi załączników wideo i audio. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wysyłać w sposób bezpieczny załączniki audio i wideo za pośrednictwem wiadomości do swoich kontaktów z telefonu komórkowego lub komputera. SaltDNA opracowała również funkcję bezpiecznego przesyłania wiadomości, która umożliwia klientom przesyłanie alertów do dużych grup użytkowników w organizacji w czasie rzeczywistym. Nowa funkcja nadawania/przesyłania wiadomości umożliwia organizacjom udostępnianie obrazów i dokumentów, a także przypisywanie poziomu ważności alertów (różne dźwięki alertów dla różnych poziomów istotności).

Plany ekspansji polegają również na tym, że SaltDNA wyprzedza konkurentów takich jak Signal, Silent Circle i TigerText. SaltDNA ma wiele zalet / różnic w stosunku do konkurentów, zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym. Większość konkurentów SaltDNA działa na rynku konsumenckim, oferując bezpieczną komunikację tylko do użytku konsumentów. SaltDNA zajmuje się wyłącznie przedsiębiorstwami i buduje funkcje oraz technologie dla tego rynku. Kluczowym wyróżnikiem SaltDNA jest to, że SaltDNA zapewnia organizacjom kontrolę nad tym, kto rozmawia z kim w ich firmie. SaltDNA zapewnia bezpieczny system zarządzania, aby zapewnić firmom pełną kontrolę nad komunikacją oraz wszystkimi listami kontaktowymi pracowników. Ułatwiając zarządzanie komunikacją, ułatwia obsługę zamkniętych grup użytkowników.

SaltDNA używa otwartych, publicznie weryfikowalnych, bibliotek kryptograficznych. Inżynierowie firmy opracowali najsilniejsze poziomy szyfrowania, a kod transferowany przez jakąkolwiek sieciową infrastrukturę komunikacyjną został sprawdzony przez konsorcjum najlepszych umysłów kryptograficznych na świecie. Biblioteki i protokoły typu „open source”, na których SaltDNA bazuje, zawierają następujące funkcje bezpieczeństwa:

a) TLS „Transport Layer Security” dla połączeń szyfrowanych
b) Wiadomości szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu Axolotl (wymiana kluczy za pomocą protokołu Di­ffie-Hellman’a i funkcja hash proof (HMAC)). Szyfrowanie wiadomości OLM – przy użyciu efemerycznej wymiany kluczy.
c) Sygnalizacja i konfiguracja połączeń głosowych za pomocą „przypiętych” połączeń TLS. Wykorzystywany jest Datagram Transport Layer Security (DTLS), który zapewnia prywatność komunikacji w bezpiecznym kanale sygnalizacyjnym. DTLS eliminuje ryzyko wystąpienia: modyfikacji, podsłuchu lub fałszowania wiadomości.
d) SRTP – bezpieczny protokół transportu w czasie rzeczywistym dla połączeń głosowych typu peer to peer

Kontrola i podgląd informacji

Przedsiębiorstwo potrzebuje ścisłej scentralizowanej kontroli użytkowników, możliwości natychmiastowego udostępniania lub usuwania użytkowników oraz możliwości raportowania. Tylko upoważnieni użytkownicy mogą komunikować się w bezpiecznej zaszyfrowanej sieci, znacznie zmniejszając ryzyko, że zostanie ona wykorzystana do złych zamiarów. A kontakty są zamknięte, ograniczone do autoryzowanych użytkowników w aplikacji, tzn. nie można nawiązać komunikacji z kontaktami urządzenia.

Odpowiedzialność i zgodność

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw daje pełną kontrolę nad tym, które dane są przechowywane a które dane są kasowane. Jest to jedna z najważniejszych i pożądanych funkcji, która nie istnieje w aplikacjach do bezpłatnego przesyłania wiadomości. Ma to kluczowe znaczenie dla zgodności komunikacji w regulowanych branżach, takich jak ochrona zdrowia, finanse, organy ścigania czy służby bezpieczeństwa, gdzie komunikacja musi być bezpieczna, i zapisywana/rejestrowana do celów rozliczeniowych w kontekście odpowiedzialności

Funkcje korporacyjne i elastyczność wdrożenia

Bezpieczne połączenia konferencyjne i czaty grupowe, bezpieczny transfer i przechowywanie obrazów, lepsza jakość połączeń i integracja z LDAP umożliwiają bezpieczną współpracę w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko komunikację jeden-do-jednego. Ponadto przedsiębiorstwa chcą elastyczności, tak aby wdrażać swoje rozwiązanie jako usługę hostowaną lub móc je zainstalować we własnej infrastrukturze w zależności od wymagań biznesowych.