Ramsdata

MARKLOGIC-RAMSDATA

Najlepsza na świecie baza danych do integracji danych z wielu obszarów (silosów)!

MarkLogic, którego jesteśmy dystrybutorami, jest operacyjną i transakcyjną bazą danych klasy Enterprise. Nie jest to baza SQL. Baza MarkLogic jest przeznaczona do integracji, przechowywania, zarządzania i wyszukiwania znacznie większej ilości danych, niż kiedykolwiek wcześniej.

Baza MarkLogic jest w stanie obsługiwać wszelkie dane, w każdej ilości, w dowolnej strukturze. Jest platformą do obsługi aplikacji typu „Big Data”. Organizacje na całym świecie polegają na technologii MarkLogic w kontekście lepszego i szybszego dostępu do decyzji i danych.

baza dla danych aktualnych

MarkLogic (dystrybucja RamsData) to jedyna NoSQL baza danych klasy Enterprise zorientowana na dokumenty „document-oriented”. Może przechowywać, zarządzać i wyszukiwać pliki typu JSON, XML, zwykły tekst oraz dane binarne. Jest rozwiązaniem nowej generacji, zbudowanym z elastycznego modelu danych służących do przechowywania, zarządzania i wyszukiwania danych aktualnych, bez utraty żadnej z cech związanych z odpornością danych i ich spójnością. Z takimi możliwościami MarkLogic oferuje dynamiczne dostarczanie treści na masową skalę oraz idealnie nadaje się do wykonywania heterogenicznych integracji danych, w znacznie prostszy i szybszy sposób, niż kiedykolwiek wcześniej.
MarkLogic jest skalowalny i elastyczny, ma wbudowane zabezpieczenia klasy Enterprise i wykonuje transakcje ACID. Posiada również API REST i node.js oraz Java API Client.

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK” na którekolwiek z poniższych zagadnień dotyczących integracji danych:

Potrzebuję uzyskać pełny obraz aktywów/zasobów organizacyjnych z wszystkich „silosów” danych.
Muszę lepiej wykorzystywać istniejące zasoby danych.
Muszę utworzyć inteligentny sposób korzystania z dużej ilości złożonych i zróżnicowanych danych, które ciągle się zmieniają.
Potrzebuję szybkiego wyszukiwania i analizy danych przez użytkowników urządzeń mobilnych i brzegowych wraz z synchronizacją zwrotną do centralnej bazy danych.
Chcę wygasić kosztowne hurtownie danych starszego typu (np. „mainframe”), zapewniając jednocześnie nowe i lepsze typy produktów informacyjnych i integrację danych.

To: MarkLogic jest rozwiązaniem którego potrzebujesz!

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK” na którekolwiek z poniższych zagadnień dotyczących dystrybucji danych:

Chciałbym, móc dostarczać treści w wielu formatach za pośrednictwem wielu kanałów.
Chciałbym agregować informacje i udostępniać je różnym grupom zainteresowanych, jednocześnie pozostawiając pliki w tym samym miejscu.
Moje obecne systemy i procesy dystrybucji danych heterogenicznych osiągnęły punkt krytyczny i nie są wydolne.
Moja infrastruktura bazy danych nie może sprostać wymaganiom nowych kanałów, nowych rodzajów publikacji oraz wymaganych rygorystycznych terminów nałożonych przez zespoły dystrybucji danych.

To: MarkLogic jest rozwiązaniem którego potrzebujesz!