Ramsdata

SYSTEMY KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

Potrzeba szybszej reakcji i lepszej komunikacji jest bardzo ważna w wielu przedsiębiorstwach i organizacjach. Każdy pracownik powinien być osiągalny w dowolnym czasie i miejscu pracy oraz sam powinien mieć możliwość szybkiego kontaktu z innymi bez opóźnień. Natychmiastowe powiadomienie kluczowego personelu celem wywołania szybszej reakcji jest podstawą komunikacji bezprzewodowej DECT/IP DECT. Zostało ono zaprojektowane dla wymagającego środowiska pracy i może być dostosowane tak, aby zapewnić optymalną mobilność i efektywność procesów pracy. Dzięki temu firmy zyskują podwyższoną wydajność, produktywność i bezpieczeństwo.

Poza podniesieniem poziomu satysfakcji załogi, można zauważyć pozytywną reakcję klientów, gdy po raz pierwszy szybko otrzymają to, czego chcą. Krótko i zwięźle – bezprzewodowe systemy DECT/IP DECT dostarczają odpowiednie wiadomości do odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.

Ascom IP-DECT to kompletne rozwiązanie łącze sprawdzony standard DECT z technologią VoIP (Voice over Internet Protocol), co pozwala na używanie obu pakietów danych przy wysokiej jakości połączeń głosowych w tej samej sieci. Można spodziewać się bardzo dobrej jakości usług i doskonałej możliwości przesyłania wiadomości w bezpiecznej sieci radiowej. Ponadto dzięki funkcji „handover” wyeliminowany został irytujący problem związany z przerywaniem łączności lub utratą danych. IP-DECT oferuje dedykowaną i zabezpieczoną częstotliwość, którą bardzo trudno jest podsłuchać lub się do niej włamać. Co oznacza, że poufne informacje pozostają tam gdzie powinny.

Wraz z wprowadzeniem systemu Ascom IP-DECT, można liczyć na oszczędności kosztów, ponieważ nie jest wymagana duża infrastruktura okablowania, a utrzymanie systemu jest łatwe i mało czasochłonne. Telefonia i IT nie są już odrębnymi obszarami z oddzielnych działów. Te same narzędzia służą obu dziedzinom, co ostatecznie wpływa na niższy całkowity koszt posiadania

System Ascom IP-DECT jest modułowy co oznacza wysoki poziom skalowalności i elastyczności. Wielkość przedsiębiorstwa oraz ilość lokalizacji zdalnych nie ma wielkiego znaczenia. W rzeczywistości, Ascom IP-DECT jest zaprojektowany do obsługi do 100 bram IP-DECT, 1000 stacji bazowych IP-DECT i 20000 aparatów bezprzewodowych IP DECT per lokalizacja. Natomiast dzięki funkcjonalności „load-balancingu” i możliwości instalacji wielu stacji bazowych typu „master” cały system może obsłużyć 1000 bram IP-DECT, 10000 stacji bazowych IP-DECT i 100000 aparatów bezprzewodowych IP DECT. Każda stacja bazowa IP-DECT obsługuje jednocześnie osiem połączeń głosowych, podczas gdy brama IP-DECT może obsługiwać 40 połączeń głosowych i 16 stacji bazowych na raz.