Technologie komunikacji

Telekomunikacja to ogólne określenie dla szerokiej gamy technologii, które przesyłają informacje na odległość. Telefony komórkowe, stacjonarne, telefony satelitarne i Voice over Internet Protocol (VoIP) są to technologie wchodzące w skład jednej z dziedzin telekomunikacji. Radio, telewizja i sieci transmisyjne są kolejnymi przykładami, które zaspokajają potrzeby komunikacyjne na różne sposoby. Postępy w telekomunikacji zmieniły świat niezmiernie. Ludzie mają teraz wiele możliwości, aby zobaczyć i usłyszeć, co dzieje się po drugiej stronie świata. Technologia satelitarna, telewizja, Internet i szeroko pojęta telefonia są narzędziami wykorzystywanymi do wykonywania połączeń komunikacyjnych oraz przetwarzania głosu i obrazu w czasie rzeczywistym.

Telekomunikacja to o obszar, który w niemal każdej firmie i organizacji należy do kluczowych. Jakość połączeń, kontrola poziomu kosztów, niezawodność to główne wskaźniki, które są brane pod uwagę przy zarządzaniu i tworzeniu rozwiązań telekomunikacyjnych. Każde przedsiębiorstwo jest inne i inaczej rozkłada punkt ciężkości związany z ceną, niezawodnością, jakością, innowacyjnością, itp…, przy wyborze odpowiedniego dla siebie rozwiązania, które będzie stanowiło ich własny wewnętrzny hub komunikacyjny. Współczesne systemy telekomunikacyjne to skalowalne platformy serwerów lub central telefonicznych o architekturze pozwalającej na budowę zarówno małych jak i rozbudowanych struktur z wieloma usługami, zarządzane lokalnie lub zdalnie. Zarządzanie pojedynczym lub złożonym systemem z dowolnej lokalizacji obniża koszty i zwiększa wydajność przedsiębiorstwa oraz wspiera mobilność. Jest to jedna z najważniejszych cech obecnych systemów telekomunikacyjnych.

Serwery telefoniczne to wysokiej klasy konwergentne systemy telekomunikacyjne chrakteryzujące się specyficznymi funkcjonalnościami spełniającymi określone zadania związane z zapewnieniem komunikacji na różnych poziomach, nie tylko głosowym. Wspierają działalność przedsiębiorstwa oferując m.in. aplikacje sieciowe i spójną infrastrukturę, umożliwiając komfortową komunikację pomiędzy użytkownikami, bez względu na ich miejsce pobytu. Dają możliwość integracji z komputerami pracowników, elastyczną możliwość wyboru drogi połączeniowej poprzez wszystkie dostępne łącza. Są wyposażone w systemy ujednoliconej komunikacji (Unified Communications) czyli zestawu rozwiązań typu: nagrywanie rozmów, komunikatory (Instant Messaging), integracja z aplikacjami poczty elektronicznej, telekonferencje, status obecności, faksy elektroniczne, systemy powiadamiania, systemy automatycznej zapowiedzi, etc… Głównym celem „Unified Communications” jest zapewnienie skutecznej komunikacji między stronami i zapewnienie dotarcia z informacją do drugiej strony w możliwie jak najkrótszym czasie. Ponadto np. nagrywanie rozmów telefonicznych oraz rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych to sposób na oszczędności za połączenia telefoniczne i bezpieczeństwo zarówno klientów jak i pracowników przedsiębiorstwa.

Kolejna technologia usprawniająca komunikację a przez to obniżająca koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa to telefonia IP DECT oparta na technologii IP (Internet Protocol). Zintegrowany system IP DECT zapewnia mobilną komunikację na terenie przedsiębiorstwa. Jest idealną platformą do wdrażania niezawodnej bezprzewodowej infrastruktury komunikacyjnej, która może być zintegrowana z istniejącymi systemami i aplikacjami korzystającymi z protokołu IP. Systemy IP DECT zapewniają prowadzenie rozmów wysokiej jakości oraz przesyłanie danych przy wykorzystaniu sieci LAN i WAN. Istniejąca infrastruktura IP może być używana do wdrażania oraz rozbudowywania systemów telekomunikacyjnych. System może zostać rozbudowany w dowolnym momencie, poprzez dodanie rozwiązań związanych z przekazywaniem wiadomości, bezpieczeństwem oraz lokalizacją. Sprawdzony system z punktami sterowania oraz osobistymi urządzeniami alarmowymi stał się dostępny dla wielu obszarów zastosowań. Profesjonalna łączność bezprzewodowa, bezpieczeństwo osobiste pracowników oraz telefonia głosowa zostały razem połączone właśnie w technologii IP DECT. W związku z tym technologia ta zaczyna być coraz bardziej popularna i dominująca na rynku.

Systemy komunikacji poufnej

Systemy komunikacji bezprzewodowej