Ramsdata

Bezpieczeństwo Danych na Najwyższym Poziomie z Metadefender Managed File Transfer – MFT (dawny Metadefender Vault)

W dzisiejszym świecie, gdzie bezpieczeństwo danych staje się coraz ważniejsze, firmy muszą szukać najnowszych technologii w celu ochrony swoich informacji. Jednym z narzędzi, które oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, jest Metadefender Managed File Transfer – MFT

Spis treści:

 1. Metadefender MFT: Co to jest?
 2. Jak działa Metadefender MFT?
 3. Funkcje i możliwości Metadefender MFT
 4. Korzyści korzystania z Metadefender MFT
 5. Przykłady użycia
 6. Integracja z innymi narzędziami bezpieczeństwa
 7. Często zadawane pytania

Metadefender MFT: Co to jest?

Metadefender MFT to zaawansowane narzędzie opracowane przez OPSWAT, które umożliwia firmom bezpieczne przechowywanie i zarządzanie ich danymi na najwyższym poziomie. Platforma ta oferuje zaawansowane funkcje, umożliwiając organizacjom skuteczną ochronę ich informacji, niezależnie od ich typu czy rozmiaru. Metadefender MFT zapewnia nie tylko bezpieczne przechowywanie danych, ale również udostępnia narzędzia do zarządzania nimi w sposób przejrzysty i efektywny. Dzięki temu, firmy mogą mieć pewność, że ich dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, co przekłada się na zwiększenie zaufania klientów oraz spełnienie regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

Jak Działa Metadefender MFT?

Metadefender MFT działa na zasadzie szyfrowania i izolacji danych, co zapewnia im najwyższy poziom ochrony. Dzięki temu, nawet w przypadku ataku cyberprzestępców, dane przechowywane w Metadefender MFT są bezpieczne i niedostępne dla nieautoryzowanych osób. Mechanizmy szyfrowania stosowane przez platformę sprawiają, że nawet w przypadku przechwycenia danych, są one nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Dodatkowo, izolacja danych uniemożliwia ich manipulację czy kradzież, zapewniając firmom spokój i pewność, że ich informacje są w pełni chronione. Metadefender MFT stanowi niezbędne narzędzie dla firm dbających o bezpieczeństwo swoich danych oraz chcących uniknąć potencjalnych zagrożeń cybernetycznych.

Funkcje i możliwości

Zapobieganie atakom zero-day

Unikaj ataków zero-day i zabezpiecz organizację przed fałszywymi wynikami negatywnymi poprzez różnorodne działania. Zablokuj wszystkie nowe pliki w określonym czasie kwarantanny, stale przeskanuj je za pomocą wielu silników antywirusowych, a także wdroż reguły dostępu oparte na rolach, co zmniejszy ryzyko. Śledź i rejestruj działania dotyczące przetwarzania i wykrywania na bieżąco.

Kontrola dostępu

Wdraża procesy przepływu pracy, które wymagają uwierzytelniania i ogranicz dostęp oraz udostępnianie plików w zależności od roli użytkownika i typu zadania. Określ listę uprawnionych nadzorców do podejmowania konkretnych działań, na przykład blokowania dostępu do plików niezatwierdzonych wcześniej. Egzekwuj złożone procedury zatwierdzania dla danych o wysokim stopniu poufności.

Zarządzanie użytkownikami

Usprawnia kategoryzację użytkowników i ich zarządzanie poprzez jednolity widok. Różnicuj między użytkownikami usługi Active Directory, gośćmi a lokalnymi, co zapewni elastyczność udostępniania plików zewnętrznym osobom i zapewni bezpieczeństwo poprzez czasowe wyłączanie dostępu dla gości. Łatwo filtrować i synchronizować użytkowników z Active Directory oraz zarządzać problemami związanymi z licencjami.

Powiadomienia

Wykorzystuje różnorodne opcje konfiguracji i otrzymuj powiadomienia e-mail dotyczące różnych działań, co zapewni pełną widoczność przepływu pracy i szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Rozwiązanie wielozadaniowe

MetaDefender MFT integruje się z MetaDefender Kiosk w celu obsługi przenośnych mediów. Współpraca z MetaDefender Email Gateway Security umożliwia zastępowanie wszystkich załączników łączami do oczyszczonych plików przechowywanych w MFT. Natomiast bezpośrednia integracja z Microsoft Active Directory przyspiesza adaptację użytkowników. Integruj przez API Rest w celu przetwarzania dużych zbiorów danych oraz repozytorium z repozytorium, zapewniając bezpieczny transfer plików w wielu środowiskach.

Ścieżka audytu

Zapisuje wszystkie działania użytkowników (np. dodawanie i usuwanie użytkowników, przesyłanie plików, usuwanie, udostępnianie, blokowanie i oczyszczanie) w celu spełnienia wymogów zgodności korporacyjnej. Dodatkowo przechowuj historię wszystkich przetwarzanych plików dla celów archiwizacji.

Wiele opcji przechowywania

Wybieraj spośród różnych lokalizacji przechowywania dla maksymalnej elastyczności, w tym lokalnie, w sieci, w pamięci masowej S3 lub innej kompatybilnej z S3. Upewnij się, że oryginalne pliki są przechowywane osobno od oczyszczonych, co zwiększy bezpieczeństwo danych. Ogranicz dostęp do oryginałów w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Lista zaufanych sieci

Zabezpiecza dostęp do zaufanych sieci, stosując ograniczenia dla użytkowników logujących się z innych adresów IP, co zapewni dodatkowe poziomy bezpieczeństwa.

Korzyści Korzystania z Metadefender MFT

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Metadefender MFT zapewnia niezrównaną ochronę danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów szyfrowania i izolacji, które minimalizują ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym

Platforma umożliwia szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym, co gwarantuje, że informacje są zabezpieczone nawet podczas ich przesyłania lub przechowywania.

Izolacja danych przed nieautoryzowanym dostępem

Dzięki izolacji danych, Metadefender MFT uniemożliwia dostęp do informacji nieupoważnionym osobom, co minimalizuje ryzyko kradzieży czy manipulacji.

Możliwość zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych

Platforma umożliwia firmom zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, co jest kluczowe dla uniknięcia kar i sankcji.

bezpieczeństwo
 danych

Przykłady Użycia Metadefender MFT

Przechowywanie Danych Medycznych

Firma korzystają z Metadefender MFT do przechowywania danych medycznych swoich pacjentów. Dzięki temu, informacje te są bezpieczne i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, co zapewnia bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie.

Bezpieczne Przechowywanie Dokumentów Finansowych

Firmy wykorzystują Metadefender MFT do bezpiecznego przechowywania swoich dokumentów finansowych. Dzięki temu, informacje dotyczące płatności, faktur i rachunków są zabezpieczone przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem.

Integracja Metadefender MFT z Innymi Narzędziami Bezpieczeństwa

Metadefender MFT to wszechstronne narzędzie, które może być bezproblemowo zintegrowane z Metadefender Core.

MetaDefender MFT zapewnia bezpieczny sposób przesyłania oraz przechowywania plików w sieciach, gwarantując ograniczony dostęp do nich. Dzięki pełnej integracji z MetaDefender Core, można mieć pewność, że organizacja ma dostęp tylko do plików, które nie stanowią zagrożenia.

MetaDefender MFT oferuje następujące funkcje:

Współpraca z MetaDefender Core w celu ustalenia kryteriów bezpiecznego dostępu do plików:

 • Skanowanie plików w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przy użyciu wielu silników antymalware (liczba silników antymalware zależy od pakietu MetaDefender Core)
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii
 • Czyszczenie plików zawierających nieznane zagrożenia, takie jak dokumenty MS Office, pliki PDF, obrazy i inne
 • Weryfikacja dokładności i spójności formatu pliku
 • Kontrola zezwoleń na określone typy plików
 • Analiza luki w plikach
 • Wykrywanie bomb archiwalnych
 • Zapewnienie wysokiej dostępności dzięki wielu serwerom Core

Ponadto MetaDefender MFT oferuje:

 • Bezpieczne udostępnianie plików wewnątrz organizacji przez użytkowników
 • Możliwość współdzielenia plików na zewnątrz, z użytkownikami zewnetrznymi
 • Proces zatwierdzania przez przełożonych
 • Zaawansowane uwierzytelnianie i zwiększone bezpieczeństwo
 • Zarządzanie cyklem życia plików
 • Przegląd administracyjny plików przesyłanych za pośrednictwem MetaDefender MFT
 • Integrację z Active Directory dla jednej lub większej liczby domen
 • Dostęp oparty na rolach (Administrator, Zarejestrowany Użytkownik, Gość)
 • Pełną ścieżkę audytu dla każdego pliku, z informacjami o autorze, czasie przesłania i pobrania
 • Powiadomienia e-mail dotyczące operacji na plikach oraz innych zadań administracyjnych
 • Łatwą konfigurację dzięki wbudowanemu serwerowi WWW i bazie danych
 • Automatyczny i według zadanych cykli pobór i przekaz plików z i do systemów plikowych (FTP, etc..), bez udziału użytkowników
 • Możliwość instalacji w chmurze

Często zadawane pytania

1. Czy Metadefender MFT jest odpowiedni dla małych firm?

Tak, Metadefender MFT jest odpowiedni dla firm różnej wielkości, w tym również dla małych firm, które poszukują skutecznych narzędzi do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

2. Jakie są główne funkcje Metadefender MFT?

Metadefender MFT oferuje szereg funkcji, w tym szyfrowanie danych, izolację przed nieautoryzowanym dostępem oraz możliwość zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

4. Jakie są główne zalety korzystania z Metadefender MFT?

Główne zalety to najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, łatwa integracja z istniejącymi systemami IT oraz możliwość zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *