Ramsdata

Współczesne organizacje muszą stawić czoła coraz bardziej wyrafinowanym zagrożeniom cybernetycznym, które nieustannie ewoluują, by ominąć tradycyjne zabezpieczenia poczty elektronicznej. Złośliwe oprogramowanie typu zero-day, wyrafinowane ataki phishingowe oraz nieznane zagrożenia to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją działy IT. Aby skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę, firmy poszukują zaawansowanych rozwiązań, które wykraczają poza standardowe możliwości filtrowania poczty. Poznaj zalety Metadefender Email Gateway Security .

Spis treści:

  1. Ograniczenia Tradycyjnych Rozwiązań Zabezpieczających Pocztę E-mail
  2. Zalety Rozwiązania Metadefender Email Gateway
  3. Kluczowe Korzyści Wdrożenia Metadefender Email Gateway
  4. Często Zadawane Pytania

Ograniczenia Tradycyjnych Rozwiązań Zabezpieczających Pocztę E-mail

Ograniczona Wykrywalność Złośliwego Oprogramowania Typu Zero-day

Pojedyncze silniki antywirusowe mogą mieć ograniczoną wykrywalność nowych lub zaawansowanych wariantów złośliwego oprogramowania, sięgającą jedynie od 6% do 70%. Oznacza to, że znaczna część nowych lub wyrafinowanych zagrożeń może przejść niezauważona, ponieważ żaden pojedynczy silnik nie jest w stanie wykryć wszystkich zagrożeń.

Uzależnienie od Sygnatur Znanych Zagrożeń

Tradycyjne rozwiązania antywirusowe opierają się głównie na detekcji sygnaturowej, która wymaga wcześniejszej znajomości sygnatur złośliwego oprogramowania. Nowe lub nieznane zagrożenia, często określane jako ataki typu zero-day, nie mają jeszcze zdefiniowanych sygnatur, co sprawia, że są niewidoczne dla systemów bazujących wyłącznie na dopasowywaniu sygnatur.

Brak Proaktywnych Strategii Ochrony

Wiele rozwiązań antywirusowych koncentruje się na detekcji zagrożeń, co oznacza, że czekają one, aż zagrożenie się ujawni, zanim podejmą działania. Takie podejście jest mniej skuteczne w przypadku wyrafinowanych ataków, które mogą uniknąć wstępnej detekcji, podkreślając potrzebę bardziej proaktywnych, opartych na zachowaniu strategii, które mogą zidentyfikować i zminimalizować zagrożenia przed ich wykonaniem.

Zróżnicowane Czasy Reakcji Dostawców Oprogramowania Antywirusowego

Czas reakcji na nowe wybuchy złośliwego oprogramowania może znacznie różnić się między dostawcami oprogramowania antywirusowego, w zależności od ich lokalizacji, profilu rynkowego i wydajności systemów analizy zagrożeń. Dostawcy koncentrujący się na określonych regionach lub rynkach mogą priorytetyzować zagrożenia występujące na tych obszarach. Może to prowadzić do opóźnionej lub niewystarczającej reakcji na pojawiające się zagrożenia w innych regionach lub sektorach.

Zalety Rozwiązania Metadefender Email Gateway

Multiskanowanie w Celu Wykrywania Złośliwego Oprogramowania Typu Zero-day

Metadefender Email Gateway wykorzystuje ponad 30 silników antywirusowych wraz z mechaniką uczenia maszynowego i heurystyk, aby skutecznie wykrywać nowe i zaawansowane zagrożenia. Takie podejście multiskanowania znacznie zwiększa wykrywalność złośliwego oprogramowania w porównaniu do pojedynczych silników, redukując jednocześnie liczbę fałszywych alarmów.

Technologia Deep CDR Chroniąca przed Nieznanymi Zagrożeniami

Metadefender Email Gateway wykorzystuje zaawansowaną technologię Deep Content Disarm and Reconstruction (Deep CDR), która wykrywa i neutralizuje ukryte zagrożenia, które mogą ominąć standardowe zabezpieczenia. Technologia ta przeprowadza gruntowną analizę i rekonstrukcję zawartości plików. Zapewnia to ochronę przed niestandardowymi exploitami, steganografią, niebezpieczną metadanymi i innymi zaawansowanymi technikami ataku.

Wielowarstwowa Ochrona przed Atakami Phishingowymi

Rozwiązanie Metadefender Email Gateway oferuje zaawansowaną ochronę przed atakami phishingowymi, wykorzystując wielowarstwowe mechanizmy detekcji oparte na zaawansowanych heurystykach i algorytmach uczenia maszynowego. Dodatkowo, przeprowadza analizę reputacji linków w czasie rzeczywistym, korzystając z ponad 30 źródeł online, aby zidentyfikować i zablokować próby kradzieży danych uwierzytelniających i poufnych informacji.

Dynamiczna Analiza Nieznanego Złośliwego Oprogramowania

Metadefender Email Gateway oferuje zaawansowaną analizę piaskownicy, która pozwala na wykrywanie szkodliwego zachowania w czasie rzeczywistym. Wszystko odbywa się bez konieczności przekierowywania plików do zewnętrznej piaskownicy. Rozwiązanie to działa bezpośrednio w strumieniu danych, zapewniając szybką i dogłębną analizę zagrożeń oraz ekstrakcję wskaźników kompromisu. Znacznie skraca to czas reakcji na nowe zagrożenia.

Kompleksowa Ochrona Przed Wyciekami Danych

Metadefender Email Gateway zapewnia kompleksową ochronę przed wyciekami danych, wykrywając i automatycznie redagując poufne informacje, takie jak dane osobowe (PII) i dane medyczne (PHI) w plikach DICOM. Rozwiązanie to wykorzystuje również technologię rozpoznawania tekstu w obrazach (OCR) oraz analizę treści w celu identyfikacji i ochrony poufnych informacji.

zalety matedefender email

Korzyści Wdrożenia Metadefender Email Gateway

Redukcja Ryzyka Zaangażowania w Nieumyślne Zagrożenia

Metadefender Email Gateway wykrywa potencjalne ataki phishingowe na wielu etapach. W rzeczywistości zapobiega przypadkowemu klikaniu przez użytkowników w niebezpieczne linki i załączniki.

Ochrona Plików Biznesowych przed Zagrożeniami

Rozwiązanie usuwa zagrożenia oparte na dokumentach z załączników, chroniąc produktywność i ciągłość działania firmy.

Zwiększenie Ochrony Użytkowników przed Atakami Socjotechnicznymi

Metadefender Email Gateway zapewnia zaawansowaną ochronę, ograniczając zależność od świadomości użytkowników na temat zagrożeń.

Eliminacja Ukierunkowanych Ataków Typu Zero-day

Dzięki proaktywnym strategiom ochrony, Metadefender Email Gateway skutecznie eliminuje zagrożenia typu zero-day, zamiast polegać tylko na detekcji.

Zwiększenie Wykrywalności Nieznanego Złośliwego Oprogramowania

Zaawansowana technologia dynamicznej analizy piaskownicy Metadefender pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które mogłoby pozostać niewykryte przez tradycyjne rozwiązania.

Zapewnienie Zgodności z Regulacjami

Metadefender Email Gateway chroni poufne dane, takie jak dane osobowe (PII) i dane medyczne (PHI). Zapewnia to zgodność z przepisami, takimi jak RODO i HIPAA.

Skrócenie Okna Podatności na Zagrożenia

Podsumowując rozwiązanie Metadefender Email Gateway szybko identyfikuje i blokuje nowe zagrożenia, znacznie redukując czas, w którym mogą one wyrządzić szkody.

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Jakie są ograniczenia tradycyjnych rozwiązań antywirusowych w kontekście ochrony poczty elektronicznej?

Tradycyjne rozwiązania antywirusowe mają ograniczoną wykrywalność nowych i zaawansowanych zagrożeń. Może to prowadzić do przeoczenia ataków typu zero-day w poczcie elektronicznej.

  1. W jaki sposób Metadefender Email Gateway wykorzystuje wieloskanowanie do wykrywania zagrożeń zero-day?

Metadefender Email Gateway wykorzystuje wieloskanowanie przez ponad 30 silników antywirusowych, co znacząco zwiększa wykrywalność nowych zagrożeń, w tym tych zero-day.

  1. Co to jest technologia Deep CDR i jak pomaga w zapobieganiu zagrożeniom związanych z zawartością załączników?

Technologia Deep CDR (Deep Content Disarm and Reconstruction) analizuje i dezaktywuje potencjalnie szkodliwe elementy zawartości załączników. Eliminując ukryte zagrożenia, takie jak exploit-y, steganografia czy inne zaawansowane techniki ataku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *