Ramsdata

Metadefender Core: Doskonałe Narzędzie w Zapewnieniu Bezpieczeństwa i Zgodności w Środowiskach IT

Metadefender Core, opracowany przez firmę OPSWAT, stanowi kompleksowe narzędzie, które zapewnia skuteczną ochronę danych. Dba również o zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w środowiskach informatycznych. W tym artykule zgłębimy główne funkcje i korzyści tego narzędzia, a także zbadamy jego wpływ na biznes i bezpieczeństwo sieci. Poznaj powody, dla których Metadefender Core jest uznawany za niezbędny element infrastruktury IT współczesnych organizacji.

Spis treści:

 1. Metadefender Core: co to jest?
 2. Funkcje
 3. Jeszcze więcej możliwości
 4. Cechy i zalety Metadefender Core
 5. Korzyści dla biznesu
 6. Zastosowanie w firmach IT
 7. Metadefender Core a cyberbezpieczeństwo
 8. Studium Przypadku: wdrożenie Metadefender Core
 9. Integracja z innymi rozwiązaniami
 10. Często zadawane pytania

Metadefender Core: Co to jest?

Metadefender Core to narzędzie analizujące pliki oraz platforma zabezpieczająca, która pomaga organizacjom w skutecznym zarządzaniu i kontrolowaniu ruchu plików w ich środowiskach IT. Dzięki niemu organizacje mogą efektywnie zarządzać i kontrolować ruchem plików w swoich środowiskach informatycznych.

Technologia Metadefender Core

Metadefender Core wykorzystuje analizę wielowarstwową, sztuczną inteligencję oraz heurystykę do identyfikacji i neutralizacji różnorodnych zagrożeń. Te zaawansowane technologie pozwalają na skuteczne rozpoznawanie nawet najbardziej złożonych i zmieniających się form zagrożeń cybernetycznych.

Metadefender Core 1

Integracja

Metadefender Core jest łatwo integrowalne z istniejącymi systemami IT, co pozwala na płynną współpracę z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie wykorzystywać swoje istniejące infrastruktury IT, unikając konieczności przebudowy lub wymiany systemów. Integracja z różnymi platformami pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Metadefender Core oraz zapewnia spójność działań w zakresie ochrony danych i zgodności z przepisami prawnymi.

Funkcje

Wykrywanie i Analiza Złośliwego Oprogramowania

MetaDefender Core oferuje szybkie skanowanie plików w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem ponad 30 najlepszych silników antywirusowych. Umożliwia wykrycie ponad 99% znanego złośliwego oprogramowania.

Adaptacyjna Analiza Zagrożeń

Zaawansowana technologia adaptacyjnej analizy zagrożeń umożliwia wykrywanie szkodliwego oprogramowania zero-day oraz innych wskaźników kompromitacji (IOC). Dzięki dynamicznemu podejściu opartemu na analizie zachowań oraz ciągłemu uczeniu maszynowemu, system jest w stanie identyfikować nowe i nieznane zagrożenia, które nie zostały jeszcze uwzględnione w bazach danych sygnatur. To pozwala organizacjom szybko reagować na zmieniające się trendy w cyberprzestępczości i minimalizować ryzyko wystąpienia ataków zero-day oraz zaawansowanych zagrożeń, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla infrastruktury IT i danych firmowych.

Zarządzanie Zasadami „WORKFLOW”

Dzięki możliwości konfiguracji zasad Workflow’ów i analizy na podstawie użytkownika, priorytetu biznesowego i typu pliku, organizacje mogą zapewnić spersonalizowane podejście do bezpieczeństwa. Pozwala to dostosować strategię bezpieczeństwa do konkretnych potrzeb i wymagań firmy, uwzględniając różnorodność zagrożeń oraz specyfikę działalności. Na przykład, można ustawić bardziej rygorystyczne zasady dla plików o wysokim priorytecie biznesowym lub użytkowników pracujących z danymi wrażliwymi. Jednocześnie stosując mniej restrykcyjne podejście do plików o niższym znaczeniu biznesowym. Takie spersonalizowane podejście pozwala efektywnie zarządzać ryzykiem i zapewnić optymalne poziomy ochrony dla różnych obszarów działalności organizacji.

Zautomatyzowane Identyfikowanie Zagrożeń

MetaDefender Core, dzięki zaawansowanej funkcji automatycznego identyfikowania zagrożeń związanych z użytkownikami i usługami, umożliwia szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Dzięki monitorowaniu aktywności użytkowników i usług w systemie, oprogramowanie jest w stanie wykryć podejrzane działania lub anomalie, które mogą wskazywać na obecność zagrożeń. W momencie wykrycia potencjalnego incydentu, MetaDefender Core natychmiast informuje administratorów lub podejmuje określone działania naprawcze automatycznie. To pozwala na szybką izolację i neutralizację zagrożeń, minimalizując tym samym szkody wynikające z potencjalnego ataku lub naruszenia bezpieczeństwa. Dzięki tej funkcji organizacje mogą skutecznie reagować na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne. Zapewnia ciągłość działania i ochronę swoich systemów i danych.

Reputation Engine

Silnik analizuje pliki, porównując je do bazy danych zawierającej informacje o znanych plikach dobrych i złych. Ten proces pozwala na szybsze rozpoznawanie i eliminowanie fałszywych alarmów, co zwiększa efektywność działania systemu. Dzięki tej funkcji administratorzy mogą skupić się na rzeczywistych zagrożeniach. Ryzyko wystąpienia niepotrzebnych zakłóceń czy też reakcji na nieistniejące zagrożenia jest zminimalizowane. MetaDefender Core, wykorzystując ten mechanizm, dostarcza solidną ochronę przed atakami i zapewnia spokój umysłu użytkownikom poprzez skuteczną identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń.

Jeszcze więcej możliwości

Rozbudowane Wsparcie Archiwów

MetaDefender Core umożliwia skanowanie i analizę ponad 150 typów plików, w tym skompresowanych i zaszyfrowanych archiwów.

Technologia Deep Content Disarm and Reconstruction (Deep CDR)

MetaDefender Core skutecznie zapobiega zagrożeniom przenoszonym przez pliki, stosując proces dezynfekcji i rekonstrukcji plików. Dzięki tej funkcji, nawet jeśli plik zawiera potencjalne zagrożenia, zostają one neutralizowane, a plik zachowuje pełną swoją funkcjonalność. To znaczy, że użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z plików, nie obawiając się ewentualnych infekcji czy uszkodzeń wynikających z działania złośliwego oprogramowania. Mechanizm ten stanowi skuteczną barierę obronną przed atakami cybernetycznymi. Gwarantuje jednocześnie, że działania użytkowników i firmy nie zostaną zakłócone przez potencjalne zagrożenia.

Technologia Multiscanning

Korzystając z ponad 30 najlepszych silników anty-malware’owych, MetaDefender zapewnia aktywne wykrywanie złośliwego oprogramowania. To istotnie zwiększa skuteczność identyfikacji zarówno znanych, jak i nieznanych zagrożeń. Dzięki temu kompleksowemu podejściu, system jest w stanie skutecznie reagować na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne, minimalizując ryzyko infiltracji złośliwego oprogramowania i ataków na infrastrukturę IT.

Skanowanie Plików w Czasie Rzeczywistym

Metadefender Core przeprowadza szybkie i skuteczne skanowanie plików w czasie rzeczywistym, identyfikując potencjalne zagrożenia już w momencie ich pojawienia się w systemie. Dzięki temu organizacje mogą szybko reagować na ewentualne ataki lub infekcje.

Analiza Zachowań Plików w Poszukiwaniu Podejrzanych Aktywności

Narzędzie prowadzi analizę zachowań plików, śledząc ich działania i reakcje w środowisku. Wyszukuje podejrzane aktywności, które mogą wskazywać na obecność złośliwego oprogramowania lub próby naruszenia bezpieczeństwa.

Kwarantanna Plików Zawierających Zagrożenia

Metadefender Core automatycznie izoluje pliki zawierające zagrożenia w specjalnej kwarantannie, zapobiegając tym samym ich rozprzestrzenianiu się w systemie. Dzięki temu organizacje mogą szybko i skutecznie neutralizować potencjalne zagrożenia.

Cechy i zalety Metadefender Core

Zapobiega złośliwemu oprogramowaniu typu Zero-Day i Advanced Evasive

MetaDefender Deep Content Disarm and Reconstruction (Deep CDR) to technologia, która zapewnia ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami przenoszonymi przez pliki poprzez oczyszczanie i rekonstruowanie plików. Wszelkie potencjalne zagrożenia osadzone w plikach są eliminowane, przy jednoczesnym zachowaniu ich pełnej funkcjonalności oraz bezpiecznej zawartości. Ta zaawansowana technologia może przekształcić ponad 100 popularnych typów plików. Oferuje szeroki zakres opcji rekonstrukcji plików, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ponad 99% dokładności wykrywania zagrożeń

MetaDefender Multiscanning korzysta z ponad 30 zaawansowanych silników, aby zapewnić ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i proaktywnie wykrywać ponad 99% złośliwego oprogramowania za pomocą sygnatur, heurystyki oraz technik uczenia maszynowego. Dzięki temu istotnie zwiększa się skuteczność w wykrywaniu znanych zagrożeń oraz zapewniana jest szybka reakcja na epidemie złośliwego oprogramowania.

Zapobiega naruszeniom danych i naruszeniom przepisów

MetaDefender Proactive Data Loss Prevention (Proactive DLP) wspiera firmy w unikaniu ujawniania lub wprowadzania poufnych informacji do systemów firmy, sprawdzając zawartość plików przed ich przesłaniem. To umożliwia przedsiębiorstwom przestrzeganie przepisów regulacyjnych, takich jak HIPAA, PCI-DSS i RODO. MetaDefender Proactive DLP obsługuje różnorodne typy plików, w tym dokumenty Microsoft Office, pliki PDF, arkusze kalkulacyjne CSV, strony HTML oraz pliki graficzne.

Wykrywa luki w zabezpieczeniach aplikacji i plików

MetaDefender File-Based Vulnerability Assessment to technologia, która skanuje i analizuje pliki binarne oraz instalatory w celu wykrycia potencjalnych luk w zabezpieczeniach aplikacji, jeszcze przed ich uruchomieniem na urządzeniach końcowych, włączając w to urządzenia IoT. Zapewnia to administratorom IT możliwość:

 • Przed zainstalowaniem, sprawdzania określonych typów oprogramowania pod kątem istniejących luk w zabezpieczeniach.
 • Skanowania systemów w poszukiwaniu znanych podatności, nawet wtedy gdy urządzenia są w trybie spoczynku.
 • Szybkiego sprawdzania uruchomionych aplikacji i załadowanych bibliotek pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Ponad 100 opcji konwersji plików

Zastosuj funkcję konwersji formatów plików, aby uprościć pliki do mniej złożonych typów. MetaDefender pozwala administratorom ustawić, że określone rodzaje plików zostaną przekonwertowane na inne formaty (na przykład dokumenty programu Microsoft Word na pliki PDF). Dodanie tej funkcji do procesu przetwarzania danych może zminimalizować ryzyko ataków typu zero-day. Tam złośliwe elementy są osadzane w dokumentach biurowych lub plikach graficznych, nawet jeśli próbują one uniknąć wykrycia przez silniki antywirusowe.

Weryfikuje ponad 4500 typów plików

Dzięki technologii weryfikacji typu plików MetaDefender możliwe jest dokładne określenie rzeczywistego formatu pliku na podstawie jego zawartości, niezależnie od podejrzanego rozszerzenia. Przeciwdziała to fałszywym atakom na pliki. Można również dostosować procedury bezpieczeństwa do rzeczywistego typu pliku. Na przykład, można zastosować surowsze środki ostrożności dla podejrzanych typów plików, takich jak pliki EXE i DLL, poprzez konfigurację różnych zasad lub reguł przepływu pracy zgodnie z typem pliku.

Fałszywe rozszerzenie pliku zazwyczaj wskazuje na złośliwe zamiary, dlatego MetaDefender blokuje pliki z nieprawidłowymi rozszerzeniami. Na przykład, MetaDefender może zapobiec penetracji organizacji przez pliki EXE lub DLL, które próbują udawać pliki TXT.

Dokonuje Ekstrakcji archiwów

MetaDefender obecnie umożliwia przeprowadzanie skanowania archiwów dla ponad 30 różnych typów skompresowanych plików. Możliwości obsługi archiwów można dostosowywać, a narzędzie obsługuje także archiwa zaszyfrowane.

Korzyści płynące z ekstrakcji archiwów obejmują:

 • Zwiększenie skuteczności wykrywania zagrożeń przez silniki antywirusowe poprzez skanowanie zarówno wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych plików.
 • Skrócenie czasu skanowania oraz przetwarzania poprzez eliminację niepotrzebnego skanowania archiwów.
 • Zapobieganie bombardowaniu archiwów poprzez ekstrakcję plików i osobiste ich skanowanie             

Korzyści dla Biznesu

Zwiększona Ochrona Danych

Dzięki skutecznemu skanowaniu plików i monitorowaniu ruchu sieciowego, Metadefender Core stanowi niezawodną obronę przed różnorodnymi zagrożeniami dla danych w środowiskach IT. Narzędzie to, stworzone przez OPSWAT, zapewnia kompleksową ochronę, a jego funkcje są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w organizacjach.

Metadefender Core przeprowadza dogłębne skanowanie plików w poszukiwaniu wszelkich potencjalnych zagrożeń, takich jak złośliwe oprogramowanie, wirusy czy inne formy szkodliwego kodu. Dzięki temu organizacje mogą mieć pewność, że każdy plik przechodzący przez ich infrastrukturę IT jest dokładnie analizowany. Minimalizuje ryzyko infekcji i ataków.

Zgodność z Przepisami

Platforma Metadefender Core, rozwijana przez OPSWAT, stanowi nie tylko skuteczne narzędzie do ochrony danych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Pomaga również organizacjom w zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. W dzisiejszym świecie, w którym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stają się coraz bardziej restrykcyjne, zapewnienie zgodności jest kluczowym elementem działalności każdej organizacji.

Metadefender Core umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie zabezpieczeniami danych i dostosowanie się do wymogów prawa poprzez:

Skanowanie i kontrolę plików

Platforma Metadefender Core przeprowadza szczegółowe skanowanie plików, identyfikując wszelkie potencjalne zagrożenia. Dzięki temu organizacje mogą monitorować i kontrolować przepływ danych w swoich systemach, co jest istotnym elementem w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi.

Ochronę danych w czasie rzeczywistym

Metadefender Core działa w czasie rzeczywistym, analizując każdy plik i ruch sieciowy na bieżąco. To pozwala organizacjom szybko reagować na ewentualne zagrożenia i zapobiegać ewentualnym incydentom, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych

Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy i neutralizacji zagrożeń, Metadefender Core zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych w organizacji. To z kolei przekłada się na spełnienie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych regulacji prawnych.

Poprawa Wydajności

Metadefender Core to nie tylko narzędzie do skutecznej ochrony danych, ale także wsparcie dla zespołu ds. bezpieczeństwa IT poprzez automatyzację procesów analizy plików. W dzisiejszych dynamicznych środowiskach IT, gdzie ilość i różnorodność plików oraz zagrożeń stale rośnie, manualna analiza staje się nie tylko czasochłonna, ale również niewystarczająco skuteczna.

Dzięki Metadefender Core, proces analizy plików może zostać zautomatyzowany, co ma wiele korzyści dla zespołu ds. bezpieczeństwa IT, w tym:

Zwiększona efektywność

Automatyzacja procesu analizy plików eliminuje konieczność manualnego skanowania każdego pliku, co znacząco przyspiesza proces identyfikacji i neutralizacji zagrożeń.

Optymalizacja zasobów

Zespołowi ds. bezpieczeństwa IT nie trzeba już poświęcać czasu na ręczne przetwarzanie plików. To pozwala mu skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak opracowywanie polityk bezpieczeństwa czy reagowanie na nowe zagrożenia.

Skrócenie czasu reakcji

Automatyczna analiza plików w czasie rzeczywistym pozwala zespołowi ds. bezpieczeństwa IT szybko reagować na nowe zagrożenia i zapobiegać potencjalnym incydentom. To jest kluczowe w środowiskach, gdzie szybkość działania ma kluczowe znaczenie.

Zastosowanie w Firmach IT

Zastosowanie Metadefender Core w Firmach IT

Metadefender Core to narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnorodnych firmach IT. Właśnie tam bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami prawnymi są kluczowymi priorytetami. Przeanalizujmy, w jakich konkretnie obszarach Metadefender Core znajduje najczęstsze zastosowanie:

Dostawcy Usług Chmurowych

Firmy oferujące usługi chmurowe często muszą zarządzać ogromnymi ilościami danych swoich klientów, które przechowywane są w chmurze. Dlatego właśnie dla nich Metadefender Core stanowi doskonałe narzędzie, umożliwiające skuteczną analizę i ochronę przechowywanych w chmurze plików. Dzięki temu mogą zapewnić swoim klientom wysoki poziom bezpieczeństwa oraz spełnienie wymagań związanych z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Firmy Outsourcingowe

Firmy outsourcingowe często zarządzają infrastrukturą IT swoich klientów, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ich środowiskach. Metadefender Core jest dla nich niezastąpionym narzędziem do skutecznej analizy plików, identyfikacji zagrożeń oraz zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi. Dzięki temu mogą dostarczać swoim klientom kompleksowe usługi bezpieczeństwa IT.

Dostawcy Usług Bezpieczeństwa IT

Firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług bezpieczeństwa IT, takie jak analiza zagrożeń, audyt bezpieczeństwa czy zarządzanie incydentami, również korzystają z Metadefender Core. Narzędzie to umożliwia im skuteczne monitorowanie i kontrolowanie ruchu plików w środowiskach swoich klientów. Jest to kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dlatego Metadefender Core jest powszechnie stosowany w firmach IT o różnorodnym profilu działalności, które zdają sobie sprawę z istoty skutecznej ochrony danych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Metadefender Core a Cyberbezpieczeństwo

Rola Metadefender Core w Ochronie Przed Atakami Cybernetycznymi

Metadefender Core pełni kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci oraz ochrony przed różnorodnymi atakami cybernetycznymi. Jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów ataków jest ransomware, który może poważnie zaszkodzić organizacji poprzez zaszyfrowanie danych i żądanie okupu. W tym kontekście Metadefender Core oferuje skuteczne rozwiązania ochronne, między innymi:

Ochrona Przed Ransomware

Dzięki skutecznemu skanowaniu plików, Metadefender Core pomaga w zapobieganiu atakom ransomware poprzez identyfikację i kwarantannę podejrzanych plików. Mechanizmy analizy wielowarstwowej oraz sztucznej inteligencji pozwalają na szybką identyfikację potencjalnie złośliwych plików i ich izolację przed ewentualnym wykonaniem. Dzięki temu organizacje mogą uniknąć ryzyka związanych z infekcją ransomware i minimalizować straty związane z utratą danych oraz wymaganymi okupami.

Metadefender Core jest niezwykle skutecznym narzędziem w walce z ransomware, zapewniając organizacjom wysoki poziom ochrony przed tym groźnym rodzajem ataku cybernetycznego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii analizy plików i ruchu sieciowego, Metadefender Core umożliwia szybką identyfikację oraz neutralizację zagrożeń. Przekłada się to na podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa IT organizacji.

Integracja z Innymi Rozwiązaniami

Integracja

Dzięki MetaDefender REST API proces integracji staje się prosty i elastyczny. MetaDefender regularnie wprowadza nowe funkcjonalności, które wzbogacają funkcje API, zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność wsteczną. Poniżej przedstawiamy kilka metod integracji, które warto rozważyć.

Indywidualne podejścia

Chociaż istnieje możliwość tworzenia niestandardowych integracji, ich funkcjonalność może być ograniczona do zestawu dostępnych funkcji w momencie integracji. Chociaż rozbudowa integracji jest możliwa, wymaga to modyfikacji w aplikacjach, a proces akceptacji w niektórych sektorach może być czasochłonny.    

Natywne połączenia

OPSWAT udostępnia zestaw natywnych połączeń, które są oficjalnie wspierane. Oznacza to, że w przypadku rozszerzenia funkcjonalności MetaDefender i dodania nowych informacji w odpowiedzi API, OPSWAT szybko aktualizuje również integrację. Dzięki natywnym połączeniom zawsze można korzystać z pełnej funkcjonalności MetaDefender.

ICAP

Jednym z najpopularniejszych natywnych rozwiązań łączeniowych jest MetaDefender ICAP Server, który zapewnia natywną integrację z większością aplikacji zaporowych sieci internetowych (WAF), urządzeń równoważących obciążenie (LB) oraz produktów pamięci masowej NAS. Dzięki protokołowi ICAP, umożliwia on bezproblemową integrację poprzez przesyłanie przesłanych (lub pobranych) plików do analizy.

Często zadawane pytania

 1. Czy Metadefender Core jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi?

Tak, Metadefender Core jest kompatybilny z systemami Windows, Linux oraz macOS.

 1. Jakie typy zagrożeń może wykryć Metadefender Core?

Metadefender Core potrafi wykrywać różnorodne zagrożenia, w tym wirusy, trojany, ransomware oraz inne formy złośliwego oprogramowania.

 1. Czy Metadefender Core wymaga dużej mocy obliczeniowej?

Nie, Metadefender Core jest optymalizowany pod kątem wydajności, co minimalizuje jego wpływ na działanie systemu.

 1. Czy Metadefender Core oferuje wsparcie techniczne?

Tak, Metadefender Core zapewnia wsparcie techniczne dla swoich klientów, pomagając w rozwiązywaniu problemów oraz udzielając porad w zakresie optymalizacji platformy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *