Edukacja

adult-businessman-close-up-374820

W dzisiejszych czasach edukacja ludzi nie może się normalnie odbywać bez wsparcia systemów teleinformatycznych. Doskonale rozumiemy jak ważne jest posiadanie odpowiednich technologii do wspomagania procesu uczenia się w różnych środowiskach edukacyjnych.

Rozwiązania typu audio-wideo, tablice interaktywne, systemy telekomunikacyjne, komputery i oprogramowanie to tylko niektóre z nich jakie są na co dzień używane na rzecz zdobywania wiedzy w sposób nowoczesny, szybki i skuteczny.

Wszystko to zostało zaprojektowane aby ograniczyć złożoność, zwiększyć dostępność usług edukacyjnych, zwiększyć możliwości współpracy i zapewnić optymalne wsparcie dla uczniów, studentów i nauczycieli w celu poprawy i przyspieszenia osiągania lepszych wyników nauki.

Ponadto rozwiązania IT umożliwiają pracownikom edukacyjnym dzielenie się pomysłami i pozwalają stać się bardziej skutecznym i wydajnym w dostarczaniu usług dla studentów (także na odległość).

W naszej ofercie mamy szeroką gamę najnowszych rozwiązań wykorzystywanych w celu zwiększenia doświadczenia szkolnego. Ważnym czynnikiem jest też zabezpieczenie systemów IT oraz zapewnienie wysokiej dostępności zasobów w placówkach oświatowych, tak aby procesy dydaktyczne lub naukowo-badawcze mogły się odbywać bezprzerwowo i na odpowiednim poziomie.

Oto niektóre z produktów i usług jakie dostarczamy w sektorach edukacji:

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie