Blog - Aktualności

BLOG – AKTUALNOŚCI

omdbArtboard 1

Adam Winn z Opswat w artykule: Cyberattacks against hospitals could kill patients or trigger terrorist attacks opublikowanym przez International Business Times przestrzega przed groźbą cyberataków na szpitale jako jednego z głównych celów cyberkryminalistów, haktyvistów, terorystów, etc…