Handel i usługi

banking-card-credit-card-1332191

Liderzy branży detalicznej są pod większą presją niż kiedykolwiek. Działając w sytuacji ograniczonych budżetów skutkujących mniejszymi kosztami operacyjnymi muszą konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości usługi oraz muszą podejmować strategiczne decyzje na rzecz wzrostu sprzedaży.

Transformacja IT jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokiej wydajności.

Transformacja IT zmusza także sieci handlowe i firmy usługowe do przekształcania swoich zdolności informatycznych ze względu na:
Gromadzenie i analizowanie danych klientów w celu zwiększenia zróżnicowania.

Zwiększenie zdolności firmy do reagowania na szybko zmieniającym się rynku poprzez zwiększenie elastyczności i szybkości.

Skuteczne działanie. Sieci handlowe muszą mieć jeden wspólny system działania w swoich sklepach (także poza granicami kraju) w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania zapasów oraz wspierania zoptymalizowanych procesów biznesowych.

Firmy handlowe i usługowe wyraźnie widzą znaczenie technologii, które są jednym z czynników umożliwiających przyspieszenie procesów sprzedaży i uzyskiwania oszczędności. Branża detaliczna musi stawiać czoła konkretnym wyzwaniom dotyczącym zarządzania IT, tj:

Przejrzystość i nadzór: firmy potrzebują większej przejrzystości pomiędzy systemami i potrzebują lepszego procesu monitorowania i integracji systemów, począwszy od producenta do konsumenta poprzez uzyskanie informacji o klientach i sprzedaży.

Dane klienta: przeciążenie informacji jest wyzwaniem dla branży detalicznej, ponieważ muszą zbierać i przetwarzać dane w taki sposób, aby przekształcić je w użyteczne informacje zorientowane na klienta.

Synchronizacja danych globalnych: łańcuch dostaw staje się coraz bardziej inteligentny dzięki wykorzystywaniu np. specjalnej częstotliwości radiowej lub kodowaniu produktów elektronicznych, itp…

Korzyści obejmują umożliwienie korzystania z danych w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie poziomu zapasów i umożliwienie śledzenia całego procesu dostaw produktów.

W dzisiejszym krajobrazie sieci handlowych i usługowych, inteligentne wykorzystanie technologii stało się jednym z najpotężniejszych sposobów dostarczania lepszych usług dla klientów i pozwoliło dostosować się do zmieniającego się sposobu w jakim nabywane są produkty. Rola działu IT jest krytyczna i strategiczna w dostosowywaniu się do nowych trendów, przy zachowaniu kontroli nad kosztami oraz bezpiecznym udostępnianiu środowiska dla biznesu. Istotne jest, aby wszystkie zasoby w ekosystemie, czy to w sklepie czy na magazynie były monitorowane i zarządzane w sposób jednolity i bezproblemowy. Aktywne zarządzanie środowiskiem informatycznym, które jest często rozproszone geograficznie tworzy unikalne wyzwania:
 • Centralny przegląd zasobów informatycznych w czasie rzeczywistym.
 • Trudność do zapewnienia centralnego zarządzania IT.
 • Trudność do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji lub raportów do sklepu.
 • Duża ilość biletów „otwartych” w serwisach „helpdesk”.
 • Wiele powtarzających się zadań jest prowadzonych ręcznie.

Natomiast, według ekspertów potrzeba modernizacji IT w branży handlowej, aby przygotować się na wyzwania dnia jutrzejszego, polega na:

 • Zapewnieniu 100% dostępności i ciągłości wszystkich zasobów oraz procesów informatycznych w całym ekosystemie: POS, urządzenia peryferyjne, tablety, kioski, itp…
 • Stworzeniu spójności konfiguracji systemów IT.
 • Aktywnym powiadamianiu w przypadku nieprawidłowego działania systemów.
 • Zapewnieniu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami na urządzeniach bezpieczeństwa.
 • Monitorowaniu rozproszonych geograficznie sklepów i różnych domen.
 • Zapewnieniu odpowiedniego panela sterowania, który pozwalałby w łatwy sposób zdiagnozować problemy, zaktualizować systemy lub wygenerować raporty.
 • Świadomości, że przyszłe urządzenia lub systemy operacyjne będzie można łatwo dopasować do istniejącej struktury.
Branża detaliczna stoi przed wyzwaniami podobnymi do tych w innych branżach. Jedyną różnicą jest to, że klienci mogą łączyć się razem aby wywrzeć dużą presję na sprzedawców detalicznych w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce. To wymaga pracy na minimalnym poziomie tolerancji błędu. W sytuacji szybko zmieniającego się społeczeństwa i szybkiego tempa zmian technologicznych, klienci chcą różnych, nowych i dostosowanych towarów – bez żadnych opóźnień.

Rams Data może pomóc w doborze technologii informatycznych w celu zwiększenia ogólnej wydajności firm usługowych i handlowych. Zaspokojenie potrzeby pozytywnego zarządzania IT wymaga poprawy procesów biznesowych oraz zastosowania innowacyjnych i usprawniających pracę rozwiązań:

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie