Finanse i ubezpieczenia

balance-calculator-chart-163032

Pojawienie się technologii informatycznych i rozwiązań cybernetycznych jest zwiastunem nowego świata i ogromnych zmian w całym sektorze gospodarki. Sektor finansowy, czyli bankowy i ubezpieczeniowy zawsze stoi na czele gospodarki a innowacyjność ma kluczowe znaczenie w kwestii stosowania nowoczesnych urządzeń technicznych.

Elektroniczne kanały dystrybucji, bankomaty, różnorodność kart płatniczych, bankowość elektroniczna i mobilna to kilka z obszarów które powstały w wyniku procesu automatyzacji i komputeryzacji sektora bankowego. Wynalazki techniczne, automatyka i sieć oparta na protokole IP znacząco wzmocniły wydajność banków i firm ubezpieczeniowych. To dodatkowo doprowadziło do przechodzenia z modelu „placówki tradycyjnej” do koncepcji „placówki wirtualnej”.

Systemy komputerowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Dają instytucjom finansowym potencjał o którym mogły tylko pomarzyć, a ich klientom dały wysokie oczekiwania. Zmiany, dzięki zastosowaniu nowych technologii np. w bankowości, są ogromne. Mają wpływ zarówno na pracowników jak i klientów banków.

Postępy w technologii umożliwiają dostarczanie produktów i usług bankowych oraz ubezpieczeniowych wygodniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej – tworząc w ten sposób nowe bazy konkurencji. Szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz zdolność do szybkiego i skutecznego działania będzie stanowił wyróżnik instytucji finansowych w przyszłości.

Banki i firmy ubezpieczeniowe zyskują istotną przewagę konkurencyjną poprzez bezpośredni marketing i przejrzyste środowisko obsługi klienta oraz nowe usprawnione procesy biznesowe. Spójne systemy zarządzania i wspomagania decyzji dostarczają instytucjom przewagę na rynku finansowym.

Dzięki integracji i konsolidacji danych oraz procesów biznesowych w bezpiecznych platformach wspólnych usług, organizacje sektora publicznego mogą dostarczać szeroko dostępne i wydajne usługi dla obywateli, przedsiębiorstw i agencji.

Strategia bezpieczeństwa IT w placówkach administracji publicznej musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania. Aby nadążyć za coraz bardziej zmieniającym się światem trzeba rozumieć podstawowe ryzyko, umieć nim zarządzać oraz je kontrolować.

Aby spełnić te wymagania, rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora publicznego muszą także ewoluować żeby stać się na tyle zaawansowanymi narzędziami aby pomóc agencjom rządowym i jednostkom administracji publicznej w skutecznej ochronie swoich zasobów przed wyrafinowanymi zagrożeniami.

Korzyści wynikające z informatyzacji są trójstronne – dla klienta, dla instytucji i dla pracownika:

Dla klienta

Instytucje finansowe są świadome potrzeby tworzenia nowych usług dla klientów i planują jak i kiedy je udostępnić. IT spowodowało wzrost poziomu konkurencji i zmusiło ich do integracji nowych technologii, aby zadowolić swoich klientów. Ostatnio opracowane i wdrożone rozwiązania to: bankowość elektroniczna i samodzielna obsługa kont, dostępność usług bankowych/ubezpieczeniowych zdalnie, Telebanking (24-godzinny serwis), itp…

Dla instytucji finansowej

W ciągu ostatniej dekady, banki i firmy ubezpieczeniowe zaimplementowały w szerokim zakresie: gamę narzędzi wspomagających pozyskiwanie informacji, które pomagająca im w rozwoju biznesu, automatyczne i szybkie wykonywanie instrukcji i terminowe generowanie raportów, szybki transfer informacji umożliwiający podejmowanie szybszych decyzji poprzez łączenie oddziałów, itp…

Dla pracowników

IT przyczyniło się do wzrostu ich produktywności poprzez: pomoc w wykonywaniu uciążliwych i czasochłonnych zadań takich jak bilansowanie czy wyliczanie odsetek, automatyczne drukowanie obejmujące harmonogramy, kwity depozytowe, itp…, zwalniające pracowników od wykonywania tych czasochłonnych prac i umożliwiające im zwrócenie większej uwagi na potrzeby klienta, pomoc w weryfikacji transakcji za pomocą własnego terminala, unikanie powielania zapisów ze względu na istnienie pojedynczego punktu wprowadzania danych, itp…

Zastosowanie rozwiązań IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym jest bezdyskusyjna. Rams Data posiada szeroką ofertę skierowaną dla tego sektora:

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie