Administracja publiczna

administration-banking-blur-618158

W czasach, gdy finanse publiczne są pod presją, administracja publiczna musi dostarczać nowe usługi i poprawia już istniejące, działając efektywniej i bardziej przejrzyście jednocześnie dbając o optymalizację kosztów. Z pomocą przychodzi innowacyjna technologia informatyczna, która pozwala w rozwiązywaniu takich problemów oraz pomaga w sprawnym wykonywaniu zadań w służbie dla ludzi.

Nowe technologie stawiają wyzwanie dla instytucji publicznych i skłaniają je do zadawania sobie wielu ważnych pytań: w jaki sposób możemy służyć ludności, która jest coraz bardziej mobilna i bardziej zależna od technologii? W jaki sposób korzystać z kanałów społecznych i cyfrowych do interakcji z naszymi wyborcami? Jak możemy wykorzystać duże ilości danych generowanych codziennie, aby lepiej służyć społeczeństwu? Jak możemy wykorzystać technologię do dostarczania nowych usług? Jak możemy zrobić wszystkie te rzeczy jednocześnie utrzymując koszty na niskim poziomie?

Organy administracji publicznej działając w zgodności z przepisami muszą nieustannie poprawiać komunikację i ułatwiać wymianę danych dla podniesienia poziomu jakości usług świadczonych dla obywateli i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ze względu na ograniczone budżety. Taka sytuacja wymaga bezproblemowego współdziałania systemów informatycznych administracji i partnerów biznesowych, a także zdolności do zapewnienia komunikacji internetowej do wykonywania transakcji, transferów plików, itp…

Dzięki integracji i konsolidacji danych oraz procesów biznesowych w bezpiecznych platformach wspólnych usług, organizacje sektora publicznego mogą dostarczać szeroko dostępne i wydajne usługi dla obywateli, przedsiębiorstw i agencji.

Strategia bezpieczeństwa IT w placówkach administracji publicznej musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania. Aby nadążyć za coraz bardziej zmieniającym się światem trzeba rozumieć podstawowe ryzyko, umieć nim zarządzać oraz je kontrolować.

Aby spełnić te wymagania, rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora publicznego muszą także ewoluować żeby stać się na tyle zaawansowanymi narzędziami aby pomóc agencjom rządowym i jednostkom administracji publicznej w skutecznej ochronie swoich zasobów przed wyrafinowanymi zagrożeniami.

Rams Data ma w swoje ofercie szereg produktów i usług dedykowanych dla sektora administracji publicznej i rządowej:

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie