MetaDefender Email Security

Stop Email Threats that Evade Sandboxes

MetaDefender Email Security chroni przed zagrożeniami przesyłanymi przez e-mail, które oszukują wirtualne piaskownice i zaawansowane rozwiązania ochrony oferowane w Office 365 i G Suite. Dzięki wiodącemu w branży skanowaniu wielokrotnemu (multiskanowaniu) i oczyszczaniu danych, znanemu również jako „content disarm & reconstruction” (CDR), MetaDefender Email Security zapobiega atakom zero-day i nieznanym zagrożeniom, a także zapewnia prawie 100% wykrywanie zagrożeń bez wpływu na wydajność serwera . MetaDefender Email Security zawiera również funkcje zapobiegania utracie danych (DLP) do wykrywania i blokowania poufnych treści w wiadomościach e-mail.

Detect More Email Malware

Dzięki technologii multiskanowania wiadomości email za pomocą dużej ilości silników antywirusowych (nawet 30+) wykorzystujących sygnatury, heurystykę i uczenie maszynowe, MetaDefender Email Security znacząco poprawia wykrywanie znanych i nieznanych zagrożeń oraz zapewnia najwcześniejszą ochronę przed epidemiami złośliwego oprogramowania.

Neutralize Malicious Emails

Technologia Sanityzacji Danych, znana również jako CDR, „rozbraja” treść i załącznik każdej wiadomości e-mail, usuwając wszystkie potencjalnie szkodliwe treści. Zrekonstruowane, w pełni użyteczne załączniki do wiadomości e-mail są następnie dostarczane do skrzynki pocztowej użytkownika w celu bezpiecznego użycia.

Protect Sensitive Information

MetaDefender Email Security oferuje zapobieganie utracie danych DLP w celu wyeliminowania problemu związanego z wysyłaniem lub otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających poufne treści. Technologia umożliwia sprawdzanie treści e-mail i załączników pod kątem wykrywania zawartości pasujących do niestandardowych wyrażeń regularnych.

Flexible Deployment

MetaDefender Email Security współpracuje z serwerami poczty e-mail w lokalizacji klienta, takimi jak Microsoft Exchange, a także z usługami poczty e-mail w chmurze, takimi jak Office 365, G Suite i hostowany Exchange. Może być również wykorzystany do zwiększenia bezpieczeństwa dowolnej bezpiecznej bramy e-mail.

High Performance

MetaDefender Email Security oferuje szybkie skanowanie bez wpływu na wydajność poczty e-mail i jest skalowalny do dowolnego woluminu poczty elektronicznej dzięki wbudowanej w MetaDefender wysokowydajnej architekturze i równoważeniu obciążenia.