Bezpieczeństwo teleinformatyczne

med

Branża opieki zdrowotnej przeżywa znaczące zmiany. Zmieniają się regulacje, trwa ciągła modernizacja infrastruktury oraz następuje ucyfrowienie całego systemu opieki zdrowotnej. Dobra organizacja środowiska IT jest w centrum tego wszystkiego. IT oferuje pełną gamę rozwiązań, umożliwiając użytkownikom medycznym bezpieczny dostęp do aplikacji i narzędzi, bez względu na sposób w jaki zdecydują się to robić.

Produkty i usługi teleinformatyczne pozwalają szpitalom być sprawnymi i elastycznymi przedsiębiorstwami w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozwiązania IT z możliwością skalowania w górę lub w dół dla rynku medycznego również umożliwiają działom IT lepsze zarządzanie i kontrolę operacji informatycznych co przekłada się na zwiększenie efektywności kosztowej.

Choć elektroniczne dane pacjenta rosną wykładniczo, to dzięki technologiom, działy IT niezależnie od wielkości, mogą zapewnić dostęp większej liczbie użytkowników do aplikacji i danych np. poprzez bezpieczne dedykowane punkty kontroli i dostępu.

W sektorze opieki zdrowotnej zachodzą zasadnicze zmiany technologiczne związane ze sposobem dostarczania opieki dla ludzi.

Na całym świecie, prywatne i publiczne podmioty świadczące opiekę zdrowotną odnotowują wzrost inwestycji w technologie cyfrowe. Działy IT w opiece zdrowotnej często muszą zarządzać i utrzymywać coraz większą liczbę urządzeń, takich jak systemy monitorujące ciśnienie krwi, urządzenia do rezonansu magnetycznego, które często przechowują dane pacjenta lokalnie.

Te kliniczne urządzenia techniczne wykraczają poza standardowe systemy IT, takie jak komputery, smartfony i tablety. Aby skorzystać z technologii cyfrowych i tworzyć bardziej skuteczne systemy, które pomagają pracownikom służby zdrowia w zapewnianiu lepszej opieki, placówki medyczne szybko zmierzają w kierunku placówek cyfrowych. Na przykład wykorzystując aplikacje na smartfonach lub innych urządzeniach przenośnych angażują zdalnie pacjentów na nowe sposoby.

Wykorzystują technologie cyfrowe w celu wspierania podejmowania decyzji klinicznych i usprawnienia działań operacjnych w szpitalu. W ten sposób przyjęcie bardziej skomplikowanych technologii uprościło procesy i przyczyniło się do redukcji prac wykonywanych ręcznie.

W wielu branżach, w tym opiece zdrowotnej, dostępność i stabilność systemów informatycznych ma krytyczne znaczenie w celu odniesienia sukcesu. Wszelkiego rodzaju przestoje mogą powodować utratę przychodów lub wzrost kosztów. Dla podmiotów opieki zdrowotnej, może to być również kluczowe znaczenie w kontekście opieki nad pacjentem. Na przykład, szpitale coraz bardziej polegają na technologii bezprzewodowej do monitorowania parametrów życiowych pacjentów wymagających intensywnej terapii. W rezultacie, chyba nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że stabilne systemy informatyczne w opiece zdrowotnej mogą być dosłownie kwestią życia i śmierci.

Mobilność oraz zaawansowane zabezpieczenia, to dwa obszary na które kładziony jest największy nacisk, aby umożliwić lekarzom dostęp do informacji dotyczącej pacjenta w czasie rzeczywistym. Dzięki wszechobecności urządzeń mobilnych w warunkach klinicznych – potrzeba współistnienia bezpieczeństwa i mobilności wraz z poprawą płynności pracy nigdy nie była większa.
Regulacje prawne w Polsce z zakresu danych osobowych, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej nakładają na podmioty obowiązek dbania o zachowanie poufności danych indywidualnych przetwarzanych w bazach danych i systemach dyskowych, które z punktu widzenia pacjentów stanowią bardzo wrażliwy zbiór informacji. Naruszenie tej poufności prowadzić może do konsekwencji prawnych i finansowych. Może również znacząco rzutować na reputację placówki. Dlatego też, wymagane są odpowiednie systemy bezpieczeństwa aby realizować:
 • Audytowanie dostępu do danych medycznych i innych informacji poufnych.
 • Monitorowanie i pełną rozliczalność działań użytkowników uprzywilejowanych, jak i zwykłych operatorów.
 • Zapobieganie wyciekom, kradzieży i handlowi informacją.
 • Porządkowanie i kontrolę praw dostępu do danych.
 • Ochronę danych kluczowych pacjentów o statusie VIP.
 • Ochronę danych stanowiących tajemnice placówek medycznych.
 • Kontrolę dostawców (możliwy i wykorzystywany dostęp do informacji medycznej, rozliczalność działań wykonanych/ nie wykonanych).
 • Kontrolę wykorzystywanych aplikacji.
 • Zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.
Technologia komunikacji bezprzewodowej IP DECT jest wręcz idealna do przesyłania krytycznie ważnych informacji. IP DECT to bezpieczna i odporna na zakłócenia komunikacja głosowa, której rozszerzeniem funkcjonalności jest przetwarzanie wiadomości tekstowych i integracja z istniejącymi systemami informacji szpitalnej. Wspiera mobilność personelu medycznego i zapewnia jego osiągalność w momentach krytycznych.
Rams Data umożliwia działom IT spędzać mniej czasu na zarządzaniu infrastrukturą i więcej czasu na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają pracownikom służby zdrowia odpowiednią interakcję z pacjentem. Pomagamy klientom spełniać z powodzeniem swoje strategiczne inicjatywy informatyczne, w tym pozyskiwanie nowych źródeł przychodów i zmniejszania kosztów prowadzenia działalności.

Nasza oferta: (bezpieczenstwo tele...)

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie